Geen integriteitsschendingen bij College van Bestuur De Haagse Hogeschool

Een onafhankelijk feitenonderzoek naar aanleiding van anonieme aantijgingen aan het adres van het College van Bestuur van De Haagse Hogeschool heeft op geen enkele wijze integriteitsschendingen aan het licht gebracht. Dat laat de Raad van Toezicht weten aan het bestuur en de medewerkers van De Haagse Hogeschool.

hoofdvestiging  

Op 21 augustus 2017 ontving De Raad van Toezicht een anonieme, vertrouwelijke brief. Daarin werden verschillende beweringen gedaan over (het handelen van) leden van het College van Bestuur. De Raad van Toezicht vroeg daarop het onafhankelijke onderzoeksbureau 2Solve Investigations te onderzoeken of de aantijgingen op feiten gebaseerd waren. Daar blijkt geen sprake van.

In het rapport concluderen de onderzoekers: ‘Op basis van de binnen dit onderzoek gehouden interviews, de ter beschikking gestelde documenten en e-mailberichten is niet gebleken van niet-integer handelen door het CvB van de Haagse Hogeschool dan wel de individuele leden van het CvB of dat er sprake is geweest van integriteitschendingen door het CvB.’

Voorzitter van de Raad van Toezicht, Michèle Blom: ‘Het is onze taak als toezichthouder om dergelijke signalen serieus te nemen, alhoewel het nu een anonieme brief betreft. Daarom hebben we alle verwijten snel door een onafhankelijk bureau laten onderzoeken. Het blijkt niet te kloppen. Wel heeft de Raad van Toezicht aandacht gevraagd bij het College van Bestuur voor een paar constateringen uit het onderzoek.’

Zo lijkt er in de organisatie onduidelijkheid te bestaan over wat de regels zijn ten aanzien van het gebruik van businessclass tijdens dienstreizen. Ofschoon er geen regels zijn overtreden, heeft de Raad van Toezicht verzocht de regels zodanig te verhelderen dat die maar voor één uitleg vatbaar zijn.

Daarnaast werd duidelijk dat collegelid Menendez in december 2013 het bedrijf van een familielid heeft gesuggereerd voor de aanschaf van een aantal flessen champagne bij wijze van kerstgeschenk. Susana Menendez heeft verklaard dat het bestellen van champagne bij een bedrijf waaraan een familielid is verbonden 'niet verstandig' is. Hoewel vastgesteld is dat geen sprake is van een integriteitsschending deelt de RvT deze opvatting. Overigens is de aankoop in de jaren daarna zonder medeweten van Menendez herhaald en ging het opgeteld om een totaalbedrag van €1865,=.