Hans Camps per 1 december nieuw lid College van Bestuur De Haagse

Hans Camps, momenteel werkzaam als lid van het College van Bestuur (CvB) bij ROC Mondriaan, komt per 1 december het bestuurlijk team van De Haagse Hogeschool versterken. Hij volgt Jan Lintsen op die per 1 september begon als collegelid bij de Universiteit van Amsterdam. Met de aanstelling van Hans is het CvB van De Haagse weer voltallig.

Hans Camps Michèle Blom, voorzitter van de Raad van Toezicht van De Haagse Hogeschool: “Wij zien in Hans Camps de bestuurder die De Haagse op dit moment nodig heeft: met een scherp oog voor operationele vraagstukken en tegelijk een brede visie op en ervaring met onderwijs.”

Hans Camps past perfect in het profiel voor het CvB lid met focus op financiën en bedrijfsvoering. Bij de organisatie waar hij de afgelopen zes jaar werkte, ROC Mondriaan, was hij verantwoordelijk voor dezelfde portefeuille. De ervaring die hij opdeed bij die onderwijsinstelling, in omvang vergelijkbaar met De Haagse Hogeschool, levert hem het inzicht dat De Haagse nu nodig heeft. Hij kent, en heeft duidelijk affiniteit met, de onderwijswereld, in het bijzonder de docent- en studentenpopulatie in de regio Den Haag. Bij de gemeente Delft, waar Hans daarvoor werkzaam was, deed hij veel ervaring op met het doorbreken van verkokering en het versterken van de professionaliteit van de interne dienstverlening.

“Hans heeft veel ervaring met het op orde brengen van ondersteunende processen, iets wat De Haagse Hogeschool momenteel goed kan gebruiken. Daarnaast vind ik het uiteraard erg plezierig dat ons college nu weer snel compleet is.” zegt Leonard Geluk, voorzitter van het CvB van De Haagse Hogeschool.

ROC Mondriaan feliciteert de medewerkers van De Haagse Hogeschool met hun nieuwe collegelid. Voorzitter van ROC Mondriaan’s  Raad van Toezicht, Bram de Klerck: "Wij zijn Hans erg dankbaar voor zijn bijdrage en inzet. Mondriaan staat er goed voor, dat is mede zijn verdienste. Wij wensen hem veel succes in zijn nieuwe functie bij De Haagse Hogeschool".