Studenten van De Haagse winnen ECHO Award 2017

Op vrijdag 29 september zijn de ECHO Awards 2017 uitgereikt, een landelijke stimuleringsprijs voor excellent multicultureel talent in het hoger onderwijs. Tijdens de ceremonie werden twee van onze HHs-studenten onderscheiden in de categorie ECHO Award hbo en Nederlandse UNESCO Commissie Peacebuilding Award.

Winnares ECHO Award hbo: Zunaica Phillips

Zunaica studeert Human Resource Management. Ze is onder andere medeoprichter van studentenvereniging Dutch-Caribbean Unity en vrijwilliger bij het Arubahuis. De jury was onder de indruk van de heldere visie die Zunaica heeft om een belangrijk vraagstuk in het onderwijs aan te pakken, namelijk de uitval van Caribische studenten in het onderwijs.

Het juryrapport meldt: “Vanuit haar eigen ervaring en kennis zet ze niet alleen concrete initiatieven op die op korte termijn studenten ondersteunen, maar weet ze ook beleidsmatig mee te denken voor lange termijn oplossingen. Hiermee levert ze een belangrijke bijdrage aan in het inclusiever maken van het onderwijs. Naast haar impact in het onderwijs heeft Zunaica ook duidelijk voor ogen hoe ze haar passie voor de kunst en expertise in HR met elkaar kan combineren. Daarmee draagt ze ook bij aan meer inclusie in bedrijven en organisaties.”

Winnaar Nederlandse UNESCO Commissie Peacebuilding Award: Ewing Amadi Salumu

Ewing studeert Communicatie. Ewing is onder andere medeoprichter van RuziziNL, Peace building en Conflict transformation in Diaspora. De ECHO Award is een onderscheiding voor studenten die een bijdrage leveren aan de samenleving, in het bijzonder in het (hoger) onderwijs. Ewing gelooft ook in de kracht van onderwijs en is daarbij vooral actief op het gebied van ‘peace building’ zowel internationaal als lokaal. Zijn unieke missie wil de jury niet onopgemerkt laten.

De jury licht toe: “Tijdens zijn jurypresentatie werd duidelijk dat Ewing een helder doel voor ogen heeft als het gaat om internationale spanningen in het continent van Afrika en specifiek zijn land van herkomst, Congo. Met zijn strategie levert hij een unieke bijdrage aan het ontzenuwen van internationale spanningen. In het verlengde daarvan draagt hij concreet bij aan ‘peacebuilding’ tussen groepen uit Afrika die in Nederland en de regio Leidschendam wonen. De jury was enorm onder de indruk van het werk dat Ewing verricht om mensen in Nederland van verschillende stammen uit Afrika bij elkaar te brengen en in gesprek te laten gaan over datgene wat hen verbindt. De impact hiervan is enorm en levert een belangrijke bijdrage aan het creëren van sociale cohesie, zowel nationaal als internationaal.”

Voor meer informatie verwijzen we je naar: echo-net.nl.