Invoering Numerus Fixus HBO-Verpleegkunde - Voltijd

Samen met de vijf andere hogescholen in de Randstad voert De Haagse Hogeschool dit jaar een Numerus Fixus in voor de opleiding HBO-Verpleegkunde - Voltijd. Met deze maatregel willen de hogescholen in samenwerking met de werkgevers in zorg en welzijn zorgen voor zoveel mogelijk kwalitatieve opleidingsplaatsen voor verpleegkundigen in de Randstad en verantwoord groeien in omvang. De Haagse Hogeschool stelt daarom voor het studiejaar 2018-2019 een ruime Numerus Fixus in van 500 plaatsen.

Bachelor opleiding HBO-V

Het uitgangspunt is de capaciteit te maximaliseren en tegelijkertijd de kwaliteit van het onderwijs en de stageplaatsen te kunnen waarborgen, zodat zoveel mogelijk kwalitatieve plaatsen aan worden geboden aan geïnteresseerde studenten.

De werkgevers geven aan de opleidingen te helpen door voldoende goede stageplekken te realiseren. De Numerus Fixus is daarom bij de hogescholen ruimer gesteld dan de Fixus die eerdere jaren werd gehanteerd. De Fixus geldt voorlopig voor een jaar waarna de situatie opnieuw bekeken wordt. De Haagse Hogeschool geeft, net als de andere vijf hogescholen, aan goede stageplekken een belangrijke voorwaarde te vinden om te kunnen groeien. De komende jaren zal de hogeschool de groei en kwaliteit van stageplekken blijven afstemmen met de andere organisaties.

Bekijk hier voor de Aanvullende toelatingseisen - Decentrale selectie 2018-2019.