Lectoraat herontwerpt oer-Hollandse souvenirs

Het lectoraat Innovation Networks van De Haagse Hogeschool neemt voor het eerst deel aan de Dutch Design Week Eindhoven tijdens de tentoonstelling Work In Progress. De bijdrage van het lectoraat is de pop-up store “To-kiss-or-not-to-kiss”. Dit project streeft ernaar om bekende Hollandse souvenirs opnieuw te ontwerpen, ditmaal meer vanuit een multicultureel perspectief. Nederland kent een aantal bekende souvenirs die in 2017 eigenlijk geen afspiegeling meer zijn van de realiteit. De nieuwe designs en de pop-up store zijn samen met internationale studenten in Nederland bedacht.

Kissing couple

Foto: Jokaland Inspirations

Lectoraat beoogt multiculturaliteit van Nederland beter ten toon te spreiden

Het gaat daarbij om twee oer-Hollandse iconen: het ‘Kussend Paartje’, uiteraard bij voorkeur in een Delfts blauwe uitvoering, en de welbekende koek de stroopwafel hebben beiden een hedendaagse invulling gekregen. Het ‘Kussend Paartje’ is onder leiding van docent Gabriela Bustamante onder handen genomen, en de stroopwafel is een afstudeerproject van studente Aliana Bertolo, beide van de opleiding Industrial Design Engineering.
Alle designs zijn ontstaan in een reflecterend ontwerpproces waar bij elke stap is stilgestaan bij de besluiten en nagedacht werd over waar ideeën vandaan komen en wat dit met je eigen cultuur te maken heeft. De souvenir prototypes worden in de pop-up store getoond van 21 tot 29 oktober tijdens de Work In Progress tentoonstelling. Het zal er Nederlands uitzien, in al zijn diversiteit.

Kissing Couples Mozaic
foto door Gabriela Bustamante

Platform voor co-creatie

De bezoekers van de pop-up store kunnen meedenken over de verschillende variaties van de nieuwe souvenirs. Een souvenir/product voor consumptie kan zo bijdragen aan het veranderen van ideeën die toeristen hebben over Nederland. Ook de pop-up store zelf wordt onderzocht als een platform voor co-creatie (door onderzoeker Anja Overdiek van het lectoraat Innovation Networks). Deze zogeheten co-creatie wordt door merken en designers steeds belangrijker geacht. Ze willen weten hoe design, sfeer en communicatie van pop-up ruimtes invloed hebben op deze co-creatie.

Momenteel bouwen 10 IDE studenten de pop-up en 3 ICM studenten bereiden de communicatie eromheen voor.