Startschot voor brede invoering beweegparcours in Den Haag

De lerarenopleiding voor lichamelijke opvoeding (HALO) en het lectoraat Gezonde Leefstijl in een Stimulerende Omgeving, beiden van De Haagse Hogeschool, gaan met Stichting De Haagse Scholen en webdeveloper Qabana samenwerken om structureel de motorische vaardigheid van kinderen te meten en te registreren in de gymles. Vandaag hebben deze partijen hun samenwerking geformaliseerd, daarbij de ambitie uitsprekend kinderen nog beter te willen ondersteunen in hun motorisch leerproces.

Foto Beweegparcours

Voldoende bewegen is belangrijk voor je gezondheid. Maar dat motorische vaardigheden van kinderen de basis vormen voor een leven met voldoende fysieke beweging is minder bekend. Oftewel, een kind dat onvoldoende motorische vaardigheden heeft ontwikkeld, heeft een grotere kans dat het (later) onvoldoende beweging krijgt om gezond te blijven. Uit onderzoek blijkt dat de motorische ontwikkeling van kinderen de afgelopen decennia is afgegleden. Dit is ernstig want kinderen die motorisch minder vaardig zijn, hebben een grote kans op overgewicht en valongelukken. Daarnaast vallen ze vaker buiten de boot bij sportverenigingen en andere beweegsituaties.

Gymleraren maken zich sterk deze trends om te buigen. Dit doen zij onder andere door kinderen een stevige motorische basis mee te geven. Tot voor kort was het niet mogelijk om motorische ontwikkeling van kinderen objectief te meten en volgen. Daarom  ontwikkelde De Haagse Hogeschool in samenwerking met de Vrije Universiteit Amsterdam, ASM BV en Stichting De Haagse Scholen sinds 2015 het Athletic Skill (AS)-Beweegparcours. “Met deze hindernisbaan krijgen gymleraren binnen 1 minuut inzicht in de motorische vaardigheid van kinderen”, volgens hoofdonderzoeker Joris Hoeboer: “Met subsidie van NWO hebben we het beweegparcours uitgebreid getest op de betrouwbaarheid, validiteit en praktische toepasbaarheid. Nu is het tijd voor de volgende stap: de invoering van de test in de praktijk met daaraan gekoppeld een leerlingvolgsysteem om de ontwikkeling van kinderen te kunnen volgen”.

Stichting De Haagse Scholen is vanaf het begin af aan betrokken geweest bij de totstandkoming van het parcours. Coordinator bewegingsonderwijs van de Stichting Rob Smit: “We zijn gestart op vijf scholen. Het jaar daarop hebben al 20 scholen het parcours afgenomen en nu gaan de docenten lichamlijke opvoeding van de 52 scholen van de Stichting de test twee keer per jaar afnemen. Met deze test krijgen wij inzicht in de motorische vaardigheden van +/- 10.000  leerlingen. Zo kunnen we de lessen nog beter differentiëren naar het motorisch niveau van de kinderen”.

Lector bij De Haagse Hogeschool Sanne de Vries: “Het beweegparcours is een mooi voorbeeld van praktijkgericht onderzoek, waarbij we aan de ene kant direct iets kunnen betekenen voor de beroepspraktijk en in dit geval de kinderen, en aan de andere kant met het onderzoek ook studenten verder opleiden tot kritische professionals. Er zijn in de afgelopen jaren zeker 600 studenten betrokken geweest bij de ontwikkeling van het AS-Beweegparcours. Het is fantastisch dat het beweegparcours nu rijp is voor de praktijk. Hiermee geven we kinderen een goede start voor een leven lang bewegen.”

25 oktober: officieel tekenmoment

Op 25 oktober legden de betrokken partijen de ingebruikname van het beweegparcours en het leerlingvolgsysteem formeel vast in een samenwerkingsovereenkomst: Stichting de Haagse Scholen (de gebruiker van het meetinstrument), Qabana (de ontwikkelaar van het leerlingvolgsysteem waarin de gegevens worden ingevoerd) en De Haagse Hogeschool (medeontwikkelaar van het AS-Beweegparcours). 
De ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst beweegparcours

Meer informatie

https://www.dehaagsehogeschool.nl/onderzoek/lectoraten/details/gezonde-leefstijl-in-een-stimulerende-omgeving