Met een pop-up groene retailconcepten in de etalage zetten

Een take away waar je ook kunt blijven hangen om te werken of studeren. Met producten bereid van afgekeurde, misvormde groenten. Warm, Duurzaam en eigentijds. Dat is het pop-up store concept ‘To Stay or Take away’ van studentes Joyce van Roest, Michel Borst en Kim Nijman. Hun plan van aanpak voor een pop-up store voor de MegaStores werd op 31 oktober door een jury uitgeroepen tot beste uit de vijftien deelnemende groepen.

Marcel van Stek, locatiemanager Megastores, geeft prijs aan winnende groep Marcel van Stek, locatiemanager Megastores, geeft de prijs aan de winnende studenten

Maak een plan van aanpak voor het organiseren van een ‘groene’ pop-up store in de MegaStores. De pop-up moet een zo klein mogelijke ecologische voetafdruk hebben. Hij moet passen bij de MegaStores en aantrekkelijk zijn voor bestaande klantgroepen, ofwel nieuwe klantgroepen aantrekken. De pop-up heeft de levensduur van een week. Dit was de opdracht waar vijftien interdisciplinaire groepen van ieder drie studenten van de keuzemodule Advies & Verandering sinds september aan werkten.

Uit de vijftien deelnemende groepen werden de beste vijf voorgeselecteerd. Deze vijf groepen kregen de kans om hun uitgewerkte concept op dinsdag 31 oktober te presenteren voor een jury. Juryleden Anja Overdiek van De Haagse Hogeschool, en Ellen Burke en Marcel van Steck van Bright! (verantwoordelijk voor het management en de herontwikkeling van de MegaStores), beoordeelden de plannen van aanpak langs negen criteria, waaronder de ecologische voetafdruk, passend concept bij de MegaStores, en het gestoeld zijn op een interessant verdienmodel, maar ook op flexibiliteit van de inrichting (gezien de tijdelijk aard van de store) en het betrekken van designers en communicatie- en marketingspecialisten in de planvorming.

Anja Overdiek, Programmaleider Retail Innovation Lab van het Lectoraat Innovation Networks van De Haagse Hogeschool: “De groep achter ‘To Stay or Take away’ maakte de look&feel van een nieuw, groen horecaconcept echt ervaarbaar. Je zag je als het ware al tussen geurende appels zitten en uit een mooie beker een verantwoorde smoothie drinken.”

De winnaars, studenten van drie verschillende opleidingen van De Haagse, ontvingen ieder een cadeaubon waarmee ze in de MegaStores kunnen shoppen. Of de pop-up daadwerkelijk wordt gerealiseerd, is nog onderwerp van gesprek met projectontwikkelaar Bright!. Over het concept en de toepasbaarheid ervan was men in ieder geval erg tevreden. “Dit concept zouden we zo kunnen introduceren”, volgens Bright!

Met de opdracht van de keuzemodule (minor) hoopt het Retail Innovation Lab aandacht te vragen voor innovatieve ‘groene’ retail formats. Door de tijdelijke aard en het hoog innovatieve karakter is juist het platform ‘pop-up store’ uitermate geschikt voor het laten zien en beleven van dergelijke nieuwe concepten aan zowel het winkelende publiek als aan winkeleigenaren. Het Retail Innovation Lab streeft ernaar studenten en bestaande retailers te inspireren en de discussie over nut en noodzaak van een “Green Mall”, een volledig ‘groen’ winkelcentrum, een impuls te geven.