Op naar 2018

 Het is weer zover, het is weer tijd om het ene jaar achter ons te laten en, na twee heerlijke weken vakantie, weer fris aan het nieuwe jaar te beginnen. 

2017 was een bewogen jaar voor De Haagse Hogeschool. De Haagse is een organisatie in verandering, en dat was voelbaar, intern maar zeker ook extern. Organisaties die in verandering zijn, daar ontstaat ook onrust, en o.a. die onrust heeft een aantal maal de kranten gehaald.

Zo is er het een en het ander te doen geweest over bijvoorbeeld de financiële positie van De Haagse die door een aantal factoren het risico liep uit balans te raken, iets wat de organisatie zich op langere termijn uiteraard niet kan veroorloven. Het is goed om te melden dat de maatregelen die deels al zijn genomen en die deels nog moeten worden geïmplementeerd effect lijken te hebben. Onze prognoses voor de afronding van dit jaar zijn gunstig, en hoewel nog niet volledig definitief is het gelukt om met de begroting voor 2018 weer meer op koers te komen richting onze financiële meerjarendoelstellingen, die ons zullen helpen duurzaam in de kwaliteit van ons onderwijs te blijven investeren.

Er was ook veel goed nieuws voor De Haagse in 2017. Startup ARmazing won in mei met hun Augmented Reality kinderboek de prijs voor de beste Hybride Student-ondernemer. Lector Laure Itard won met haar onderzoek ‘installaties 2020’ recent de RAAK-award voor toonaangevend praktijkgericht onderzoek. We openden samen met onze partners ROC Mondriaan en de gemeente Den Haag op 14 juni ons splinternieuwe Sportcampus Zuiderpark. Een nieuw lectoraat Cybersecurity in het MKB zag het levenslicht. We stelden onze onderwijsvisie en –kader én onze onderzoeksstrategie vast waarmee we de aankomende jaren ons onderwijs en ons onderzoek verder kunnen versterken en richting kunnen geven. En we zijn zeer verheugd met een stijging van onze instroom nieuwe studenten van 8% dit jaar. Het is slechts een kleine selectie uit alle wapenfeiten van 2017 waar De Haagse met veel trots op terugkijkt.

Vooruitkijkend naar 2018 durven we heel voorzichtig te voorspellen dat de ingezette veranderingen nog niet tot volledige wasdom zullen zijn gekomen, maar dat er wel grote vooruitgang is en wordt geboekt. We zetten stappen om ons onderwijskader en –visie verder te realiseren binnen al onze opleidingen. We zetten stappen om de efficiency van onze ondersteuning nog verder te verbeteren. We zijn en blijven met elkaar in gesprek, ook als dat gesprek moeilijk of zelfs iets pijnlijk is. En we zullen onze studenten, onze medewerkers, onze samenwerkingspartners én onze omgeving weer helpen om het beste uit zichzelf te halen, en vele, vele mooie momenten te creëren om weer trots op te zijn.

Tijdens de vakantie (van zaterdag 23 december 2017 tot maandag 8 januari 2018) is de hogeschool met al haar vestigingen gesloten. Vanaf maandag 8 januari zijn wij er weer, en bent u uiteraard weer van harte welkom. Maar voor nu: hele fijne dagen gewenst, en tot in het nieuwe jaar!

Namens De Haagse Hogeschool,

Leonard Geluk, voorzitter College van Bestuur