Zij-instroomprogramma leraar basisonderwijs bij De Haagse Hogeschool

Pabo leraar

De Haagse Hogeschool biedt vanaf april 2018 met een aantal schoolbesturen voor openbaar onderwijs uit de regio een zij-instroomtraject aan voor hbo- en wo-opgeleiden die leraar basisonderwijs willen worden. Deelnemende schoolbesturen zijn De Haagse Scholen,  Librijn (Delft), SOOW (Westland) en OPOZ (Zoetermeer). De Haagse Hogeschool werkt met deze schoolbesturen al langer samen in de Opleidingsschool Zuid-West Holland.

Deelnemers aan dit traject worden per september 2018 aangesteld door een schoolbestuur, staan meteen voor de klas, ontvangen salaris en worden op de werkplek en op de Pabo van De Haagse Hogeschool op kosten van de werkgever verder opgeleid in het vak van leraar basisonderwijs.  Na uiterlijk twee jaar ontvangen zij een bevoegdheid tot lesgeven op de basisschool.

Individuele opleidingstrajecten

Het opleidingstraject begint met een startassessment waarin de geschiktheid voor het leraarsvak wordt beoordeeld. Dit assessment wordt afgenomen door de Pabo en het schoolbestuur gezamenlijk. De startassessments kunnen worden afgenomen vanaf april 2018 en worden door het bestuur betaald. Op basis van de resultaten van het assessment wordt een  individueel opleidingsprogramma vastgesteld. 

De opleiding bestaat uit individuele begeleiding door de lerarenopleiders van de Pabo op de basisschool en studiebijeenkomsten op de Pabo op maandag- en/of donderdagavond. Studenten kunnen gebruik maken van een digitale leeromgeving en kunnen daardoor de opleiding desgewenst voor een belangrijk deel via zelfstudie doen. De opleiding vergt circa 12 uur per week; over het aantal werkdagen op de basisschool wordt een afspraak gemaakt met de werkgever.

Voor dit zij-instroomtraject kunnen belangstellenden vanaf 8 januari 2018 contact opnemen met de volgende schoolbesturen:

  • Librijn. Contact: André van der Lelij, a.vanderLelij@librijn.nl
  •  Stichting De Haagse Scholen. Contact: HRM, Douke Blommers, 06 2493 3946, d.blommers@dehaagsescholen.nl
  • Stichting Openbaar Onderwijs Westland. Contact:Sandra Wielenga, 06 2936 1306, swielenga@stoow.nl
  • Openbaar Primair Onderwijs Zoetermeer. Contact: College van Bestuur, Ed Spruijt/Roel Pots, 079 - 329 0825, r.pots@opoz.nl

Op de Open Dag van De Haagse Hogeschool op 3 februari 2018 wordt informatie verstrekt over het opleidingsprogramma voor zij-instromers.

Contactpersoon voor zij-instroom bij de Pabo: Ingrid Heidenrath, i.heidenrath@hhs.nl, 06 - 41 48 80 80..