Kwart kinderen scoort onvoldoende op motorische test

Dat was de alarmerende kop vanochtend, 22 december, in de Telegraaf n.a.v. de resultaten van de zogenoemde MQ-scan, die ruim 16.000 kinderen van zes tot en met elf jaar het afgelopen jaar ondergingen.

Motorische tes t- kinder gym De MQ-scan is een eenvoudige schooltest die motorische vaardigheden meet zoals rennen, springen en gooien. De test is ontwikkeld door de afdeling Bewegingswetenschappen van de VU in Amsterdam en de Haagse Hogeschool. De test is vergelijkbaar met de IQ-test voor cognitieve vakken en meet hoe de motorische basis die kinderen hebben meegekregen zich ontwikkelt. In die ontwikkeling spelen allerlei factoren een rol. Al ontbreekt op dit moment nog een volledige rapportage van het onderzoek, ook nu al kan deze uitkomst zorgelijk worden genoemd en wordt er terecht op gewezen dat het van belang is dat alle kinderen voldoende en goed bewegingsonderwijs krijgen.
 
Vrijblijvend kabinetsbeleid risicovol voor motorische ontwikkeling
Het is al jaren bekend dat de motoriek van de jeugd achteruit gaat en dit onderzoek onderstreept nog eens dat een grote groep kinderen risico loopt op motorische achterstanden. Dit is helaas de prijs die wordt betaald voor het vrijblijvende kabinetsbeleid met ernstige gevolgen voor een grote groep kinderen. Het is bekend dat kinderen die niet zo bewegingsvaardig zijn ook op latere leeftijd minder bewegen en sporten met alle gevolgen van dien.

Het onderwijs speelt een belangrijke rol om alle kinderen goed te leren bewegen. In de onlangs verschenen 1-meting van het Mulier Instituut is bij onderzoek onder basisscholen echter opnieuw geconstateerd dat op 20% van de scholen de leerlingen niet eens de vereiste twee uur bewegingsonderwijs krijgen. De KVLO vindt dat de politiek nu stevig moet ingrijpen en geen genoegen meer moet nemen met vrijblijvende intenties en goede bedoelingen.
 
Verplichte inzet vakleerkrachten bewegingsonderwijs en invoering minimum lessentabel
De KVLO heeft, mede in het kader van de vermindering van de werkdruk onder groepsleerkrachten in het PO, een vijfjarig groeimodel ingediend voor verplichte inzet van vakleerkrachten en invoering van een wettelijke minimum-lessentabel van twee uur bewegingsonderwijs per week. Daarnaast ruimte voor extra lessen voor kinderen met bewegingsachterstanden.

Alle kinderen hebben recht op goed en voldoende bewegingsonderwijs. Het is van groot belang en van onschatbare waarde voor een sportieve en gezonde samenleving dat kinderen goed leren bewegen, voor nu en later!
 
Cees Klaassen (directeur)
Jan Rijpstra (voorzitter)

Contactpersoon:

dr. Sanne de Vries
Directeur Kenniscentrum Health Innovation
s.i.devries@hhs.nl
+31 (0)6 - 46 87 68 52