Samenwerkingsovereenkomst lectoraat Mantelzorg en Ypsilon

Het lectoraat Mantelzorg van De Haagse Hogeschool en Ypsilon gaan samenwerken. Op 6 maart ondertekenden lector Deirdre Beneken genaamd Kolmer van De Haagse en directeur Bert Stavenuiter van Ypsilon een samenwerkingsovereenkomst.

Ondertekening Samenwerkingsovereenkomst Mantelzorg

Ypsilon is een vereniging voor familieleden van mensen met psychosegevoeligheid. Eind vorig jaar vond een eerste kennismaking plaats tussen het lectoraat en Ypsilon. Beide partijen waren enthousiast, zagen overeenkomsten in elkaars doelen en denkwijzen en besloten te gaan samenwerken. Dit resulteerde in de ondertekening van een samenwerkingsovereenkomst met twee speerpunten: het onderzoek naar werkzame elementen in triadisch werken en het ontwerpen van materiaal gericht op psycho-educatie binnen de GGZ. Een tiental landelijke cliënten/familie-organisaties in de GGZ, die al meedoen aan een project van Ypsilon, zijn direct betrokken bij de uitvoering van de samenwerkingsovereenkomst.

Triadisch werken

Bij triadisch werken is er in de zorgverlening aandacht voor de rollen van zorgvragers, naastbetrokkenen en professionele hulpverleners. Zowel bij Ypsilon als bij het lectoraat staat triadisch werken hoog op de agenda. Ypsilon heeft hiervoor een triadekaart ontwikkeld die antwoorden geeft op vragen als: Hoe zorgen we ervoor dat de naaste een passende rol speelt in de zorg? Hoe voorkomen we dat de cliënt/bewoner het gevoel heeft dat hij buitenspel wordt gezet? En hoe weet de hulpverlener wat hij van de naastbetrokkene wel of niet kan vragen? Het lectoraat Mantelzorg gebruikt de metafoor ‘Care Justitia’, een innovatieve weegschaal met drie schalen die symbool staan symbool voor zorgvragers, mantelzorgers en beroepskrachten. De weegschaal ondersteunt de betrokken partijen in het wikken en wegen van de keuzes die in de dagelijkse zorgpraktijk gemaakt moeten worden. Tal van richtlijnen en kwaliteitsstandaarden bevelen aan om te werken in de triade. Omdat er verschillende manieren zijn om triadisch te werken, gaan Ypsilon en het lectoraat onderzoeken wat nu precies het element is dat triadisch werken succesvol maakt.

Materiaal voor psycho-educatie

De samenwerking richt zich ook op het toegankelijk maken van beschikbaar onderzoek en materiaal voor alle betrokkenen. Voorbeelden zijn:

  • Het optekenen van verhalen die anderen kunnen helpen in hun zoektocht naar het aannemen van hun rol.
  • Het verbinden van onderzoek, onderwijs en praktijk.
  • Het betrekken van cliënten en naastbetrokkenen bij wetenschappelijk onderzoek.
  • Het delen van de resultaten op een toegankelijke manier.