Mogelijkheden HR-analytics in kaart bij netwerksymposium De Haagse Hogeschool

HR-analytics zijn een hot topic in het HR-vakgebied. De verwachting is dan ook dat data-gedreven HR zeer waardevol kan zijn voor organisaties. Het stelt hen in staat de talenten van medewerkers beter te benutten en hun bedrijfsprestaties te verbeteren. Hoe kunnen organisaties deze functie versterken? En welke rol speelt Big Data hierbij? Deze vragen staan centraal tijdens het symposium dat de opleiding HRM van De Haagse Hogeschool op 27 maart organiseerde.

Netwerksymposium HR-analytics

De afgelopen jaren zijn steeds meer bedrijfsonderdelen ‘data driven’ geworden. Beslissingen worden niet meer op basis van de onderbuik, maar steeds meer onderbouwd met behulp van objectieve data genomen. Dat geldt ook voor het werk van HR-functionarissen. “Het belang van HR-analytics en data-gedreven HR voor ons vakgebied is groot. Het maakt het mogelijk om beleid cijfermatig te onderbouwen, patronen te ontdekken en voorspellingen te doen over het gedrag van mensen binnen organisaties. Hierdoor kun je de mogelijkheden van medewerkers beter benutten en op basis hiervan beslissingen nemen”, vertelt Manolis Mavromatis, docent aan de opleiding HRM van De Haagse Hogeschool. Het is binnen het HRM-vakgebied een belangrijke nieuwe ontwikkeling, een waar de opleiding al aardig wat ervaring in heeft opgebouwd. Om deze kennis en ervaring te delen met o.a. haar partners in het werkveld, organiseerde de opleiding een symposium over het onderwerp.

Er is een schat aan data beschikbaar waarmee organisaties hun voordeel kunnen doen. Zo is het mogelijk met ‘datamining’ de interactie tussen medewerkers op basis van trefwoorden te analyseren en zo in kaart te brengen wat binnen organisaties leeft. Als een organisatie besluit in Team Development te investeren, kun je met data de effecten hiervan meetbaar maken. En ook de werving van medewerkers kan veel effectiever en efficiënter verlopen, vertelt Mavromatis. “HR-analytics stelt je in staat doelgerichter te selecteren met het oog op de werving en het behoud van goede mensen. Je kunt verschillende variabelen combineren en verbanden leggen. Doordat zulke gegevens statistisch zijn onderbouwd, zijn het krachtige meetinstrumenten. Je kunt hiermee ontwikkelingen voorspellen en beïnvloeden, zowel op individueel, groeps- als organisatieniveau.”

Snijvlak tussen onderwijs, onderzoek en praktijk

De opmars van HR-analytics zet zich ook door binnen HRM opleidingen. De opleiding HRM van De Haagse is één van de eerste in Nederland die HR-analytics heeft opgenomen in het studieprogramma. “We geven HR-analytics op dit moment aan derdejaars studenten die hier direct in de praktijk meekunnen oefenen, met data van de organisatie waar zij stage lopen. De Haagse Hogeschool is een netwerkhogeschool, wij zoeken continue naar verbinding tussen onderwijs, onderzoek en beroepspraktijk. Door samen te werken met partners in het vakgebied blijven we dichtbij de praktijk, en volgen we ontwikkelingen op de voet. Tegelijkertijd bieden we bedrijven de mogelijkheid samen te werken met onze studenten, al vanaf het eerste studiejaar.”, vertelt Daphne Metsemakers, teamleider van de opleiding HRM. Het symposium fungeert dus ook als een ontmoetingsplaats voor studenten, docenten en relaties uit het HR-vakgebied. “Het congres is voor studenten en docenten een mooie gelegenheid om HR-professionals te ontmoeten, met bedrijven kennis te maken en te netwerken. Ook maken ze kennis met de uitdagingen die zich in de praktijk bij organisaties voordoen. En de opleiding versterkt er zijn netwerk weer verder mee.”

Tijdens het congres kwam HR-analytics in al zijn verschijningsvormen aan bod. Experts op het gebied van big data en HR-analytics gaven tijdens lezingen en workshops inzicht in verschillende visies op en niveaus van HR-analytics: van de basics - Wat is het en wat kun je ermee? - tot en met advanced analytics. Uiteraard kwam ook de praktijk aan bod, zoals bij ABN AMRO, één van de voorlopers op dit gebied, die liet zien hoe HR-analytics van waarde kan zijn voor organisaties.

Na afloop ontvingen alle bezoekers het onderzoeksrapport 'Onderzoek naar de staat van HR-analytics' een onderzoeksrapport dat de opleiding HRM in samenwerking met organisatieadviesbureau Berenschot heeft uitgevoerd. Ruim 80 studenten van de opleiding brachten de staat van HR-analytics in kaart van bijna 70 organisaties in de Haagse regio. Mavromatis: “We hebben de studenten gevraagd deze onderzoeksopdracht tijdens hun stage uit te voeren. Ze hebben binnen hun stage-organisatie draagvlak gecreëerd voor het onderzoek, en geholpen het uit te voeren samen met de HR-functionaris van de betreffende organisaties. Zo heeft de opleiding in kaart gebracht hoe ver organisaties in de regio zijn met HR-analytics, kregen de deelnemende organisaties een benchmark van hoe zij ervoor staan, en hebben de studenten praktisch inzicht verkregen in wat HR-analytics precies is en hoe het in de dagelijkse praktijk binnen organisaties wordt toegepast.”

Presentaties