Landelijke impuls voor retail proeftuinen

23 samenwerkende organisaties hebben, onder leiding van hoofdaanvrager De Haagse Hogeschool, van stichting Detailhandelfonds een subsidie van totaal 860.000 euro toegekend gekregen.

Hiermee kan binnen het project Futureproof Retail, met een totale omvang van bijna anderhalf miljoen euro, de komende twee jaar verder onderzoek worden verricht naar manieren om retail toekomstbestendiger te maken. Ook is het streven om de opgedane expertise landelijk op te schalen, om zo landelijk écht impact te hebben op de toekomst van de retail industrie.

De retail sector verandert in heel hoog tempo. Zo zagen we in de afgelopen jaren een dramatische verschuiving naar online retail, waar op het moment 10% van alle bestedingen plaatsvindt. De verwachting is dat dit in 2020 gestegen zal zijn naar 30%. Een winkel alleen is niet langer genoeg; producten moeten via verschillende kanalen aangeboden worden. Keer op keer blijkt het echter lastig voor ondernemers om daar op een juiste manier op in te spelen. Wat hebben ondernemers en hun werknemers in de retail nodig om de stap naar de toekomst te maken?

Het project Futureproof Retail, waarbinnen initiatieven uit verschillende regio’s gebundeld worden, wil verder onderzoek doen vanuit twee invalshoeken. Ten eerste wil het identificeren welke competenties/skills retailers moeten hebben om nu en in de toekomst blijvend succesvol te zijn. In het bredere (internationale) beroepenveld wordt veelal gewerkt met 21st century skills: competenties die elke werkende nodig heeft voor de toekomst. Maar hoe zien deze skills er concreet uit wanneer er wordt gekeken vanuit de specifieke uitdagingen in de retail? En aan welke vaardigheden hebben ondernemers en medewerkers zelf behoefte? Dit wordt onderzocht in zogeheten retail labs in Den Haag, Rotterdam, Delft, Zwolle en Roermond.

De Haagse Hogeschool heeft hier al veel expertise in opgebouwd vanuit het lectoraat Innovation Networks. In het retail lab Den Haag wordt samengewerkt met ondernemers door bijvoorbeeld ICT-studenten te koppelen aan startende retailers om te kijken welke tools zij nodig hebben. Het lectoraat Duurzame Talentontwikkeling van De Haagse heeft daarnaast veel kennis over het ontwikkelen van nieuwe skills. Door samen met de doelgroep in lokale labs na te denken over de toekomstvisie van retail, komen we tot een overzicht van de benodigde skills. Hierin is De Haagse Hogeschool de aankomende twee jaar verantwoordelijk voor de coördinatie en tooling, en werkt zij samen hierbij met Hogeschool Rotterdam en andere hogescholen en mbo’s, met het MKB op maar ook met het grootwinkelbedrijf. Deze betrokkenheid bij de wederzijdse ontwikkeling tussen de retailsector, de kennis- en opleidingswereld (hbo & mbo) en gemeentelijke overheden is uniek.

Ten tweede wordt bekeken op welke wijze deze skills in concrete handvatten aangereikt kunnen worden zodat ze werkelijk toegevoegde waarde hebben voor de doelgroep. Daarbij ligt de focus op verkennen wat er werkt bij retailers: tools worden samen met hen ontwikkeld en getest. Door het inzetten van het landelijke hbo Retail Innovation Platform kunnen meer labs aansluiten en worden de resultaten van de retail labs gedeeld en landelijk opgeschaald.De oprichting van zowel het landelijk hbo platform als de living lab aanpak van het project zijn in hoge mate te danken aan de Retailagenda en de aanjagerrol van de gemeente Den Haag op het thema innovatie.

Partners Futureproof Retail

De Haagse Hogeschool
Hogeschool Rotterdam
Hanze Hogeschool
TMO Fashion Business School
ROC Mondriaan Den Haag
ROC Mondriaan Delft
Gilde Opleidingen
Gemeente Den Haag
Gemeente Rotterdam
Gemeente Delft
Gemeente Zwolle
Gemeente Roermond
Gemeente Zoetermeer
Gemeente Leidschendam/Voorburg
Kamer van Koophandel
De Reactor
De Bijenkorf
CBL
Salesforce
FNV
Inretail
Thuiswinkel.org
Vakcentrum