De Haagse Hogeschool zet cybersecurity in gezondheidzorg op de kaart tijdens netwerkbijeenkomst

Technologie speelt een grote rol in het verbeteren van de gezondheidszorg, maar brengt óók risico’s met zich mee, zoals op het gebied van veiligheid en privacy. Systemen kunnen gehackt worden, waardoor gegevens in verkeerde handen kunnen vallen en apparaten niet of verkeerd gaan functioneren. Welke rol kan cybersecurity spelen bij het ontwerpen en gebruiken van producten, diensten en systemen om zulke uitdagingen het hoofd te bieden? Dat is het thema van de netwerkbijeenkomst ‘Data, Innovatie, Gezondheid en Cybersecurity’ die De Haagse Hogeschool op woensdag 18 april organiseert.

cybersecurity in gezondheidszorg

Kwetsbare mensen blijven langer thuis wonen en in zorginstellingen wordt steeds complexere zorg aangeboden. Om de zorg toekomstbestendig te maken, wordt veel verwacht van de inzet van technologie. Dit heeft gevolgen voor de organisatie en inhoud van de zorg, maar óók voor de beveiliging van data en het juist functioneren van apparaten. In het onderzoeksthema Kwaliteit van Leven: Mens en Technologie van De Haagse werken vier faculteiten en negen lectoren samen. Al deze disciplines buigen zich over de vraag hoe de kwaliteit van leven kan worden bevorderd: door het verbinden van mens, omgeving en technologie, maar ook met aandacht voor cybersecurity. Tijdens deze netwerkbijeenkomst wordt ook de link gelegd met Cybersecurity, en biedt de hogeschool een platform voor allerlei partijen in het vakgebied om hierover kennis uit te wisselen.

“De wereld om ons heen verandert snel onder invloed van technologische ontwikkelingen en dat geldt ook voor de zorg. Mensen worden mondiger en ook digitalisering heeft invloed op de zorgverlening. Dit brengt vraagstukken met zich mee die je niet vanuit één discipline kunt aanpakken. De netwerkbijeenkomst is een coproductie van de lectoraten Smart Sensor Systems, Technologie voor Gezondheid, het onderzoeksthema Kwaliteit van Leven, de faculteit IT & Design en de Betafactory. We hebben bewust gekozen voor een aanpak die de faculteiten overstijgt en koppelen hierbij mens, technologie, data en cybersecurity aan elkaar”, vertelt Mirjam Zijderveld, docent-onderzoeker van het lectoraat Technologie voor Gezondheid.

Security bij Design

Technologische ontwikkelingen komen in een stroomversnelling en maken innovaties in de zorg mogelijk. “Dat is een veelbelovende ontwikkeling, maar het brengt ook risico’s met zich mee, zoals het risico dat systemen worden gesaboteerd of gehackt, waardoor medische gegevens in verkeerde handen komen. Ook ontstaan nieuwe vormen van cyber crime en daarom leggen we bewust een link met cybersecurity. Dit doen we vanuit de overtuiging dat je de beveiliging van tevoren goed moet inbouwen en jezelf rekenschap geven van wat de consequenties zijn van alle data die worden verzameld”, benadrukt Zijderveld. “Het is een zoektocht om te kijken hoe je dit zo veilig mogelijk kunt doen, zonder dat het de introductie van nieuwe oplossingen belemmert. Want als we te veel regels en procedures in het leven roepen, kunnen we de innovatiekracht ook belemmeren.”

Een wereld te winnen

Lisanne Slot is één van de sprekers op de netwerkbijeenkomst. Zij is projectleider van het Centre of Expertise Cyber Security. De Haagse richtte dit expertisecentrum - onderdeel van de faculteit IT & Design - in 2015 op. Het onderzoekscentrum doet samen met publiek-private partners onderzoek naar de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van cybersecurity. “We zijn een onderzoeksgroep die kennis verzamelt en deelt met bedrijfsleven en overheid. Het is ons doel cybersecurity te verbeteren bij organisaties die onvoldoende zijn toegerust om risico’s aan te pakken. Ook willen we het bewustzijn over het belang van cybersecurity vergroten.” Hier is nog een wereld te winnen, erkent Slot. “Als je organisaties vraagt of zij het veiliger of goedkoper willen, zijn zij vaak geneigd naar de kosten op korte termijn te kijken. De ontwikkelkosten van veilige IT-oplossingen zijn hoger en doorlooptijden langer en organisaties willen niet door de concurrentie worden ingehaald”, vertelt ze. “Naast bewustwording zal ook nieuwe privacywetgeving, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming, zorginstellingen dwingen stappen te zetten. Het is bij uitstek een sector waar privacy een grote rol speelt en op datalekken staan hoge boetes. Zorginstellingen moeten weerbaar worden tegen aanvallen, door bij de ontwikkeling van innovaties meteen te kijken welke risico’s zich kunnen voordoen. Naast het ontwikkelen van veilige innovaties en het up-to-date houden van software is het belangrijk naar de organisatie zelf te kijken: welke procedures zijn er, hoe kunnen deze verbeterd worden en welke rol speelt de menselijke factor? Door naar technologie, organisatie én mens te kijken, kunnen we informatie en apparatuur beter beveiligen en organisaties weerbaarder maken.”

Healthy Cybersecurity

Het expertisecentrum wil ook innovaties in het onderwijs zelf realiseren. Slot: “We bieden op De Haagse een minor aan waarvoor studenten van verschillende faculteiten zich kunnen inschrijven. Ook werken we bij onderzoek op alle lectoraten samen met docenten en studenten. Hierbij richten we ons op vragen die in de praktijk leven. Zoals in het project Healthy Cybersecurity, een onderzoek dat is gericht op vraagstukken in ziekenhuizen. Hier worden veel toepassingen op het gebied van de Internet of Things ingezet en onderzoekers, docenten en studenten onderzoeken welke risico’s dit met zich meebrengt. Verder organiseren we gastcolleges en Cybersecurity Cafés en kunnen studenten bij ons stagelopen en afstuderen.”

De netwerkbijeenkomst biedt een mogelijkheid om in kaart te brengen welke initiatieven in het vakgebied worden ontwikkeld. “Als kennispartner wil de hogeschool organisaties aan elkaar verbinden, zodat we kunnen inspelen op ontwikkelingen. We brengen interne en externe partijen samen om te verkennen hoe we tot oplossingen kunnen komen. Ook ontstaan allerlei nieuwe organisatievormen, bijvoorbeeld bij startups en kleinere organisaties, die meer kans hebben om te overleven als ze onderdeel zijn van een groter netwerk”, zegt Zijderveld. Slot: “Met deze bijeenkomst willen we zorgen dat een discussie op gang komt en bereiken dat organisaties zelf vragen om technologische oplossingen en nadenken over hoe zij hun processen hierop inrichten.”