Rajash Rawal per 1 september aangesteld als lid College van Bestuur

Rajash Rawal, momenteel directeur van de faculteit Management en Organisatie van De Haagse Hogeschool, wordt per 1 september aangesteld als lid van het College van Bestuur van De Haagse. Rajash volgt Susana Menéndez op, die de functie tien jaar lang bekleedde maar hier 1 september mee stopt.

Nieuw Collegelid De Haagse Hogeschool uit eigen gelederen

Rajash neemt de portefeuille met daarin o.a. onderwijs, internationalisering, onderzoek en innovatie over van Susana Menéndez. Na een zorgvuldig sollicitatieproces, begeleid door een extern wervingsbureau, bleek hij van alle kandidaten het beste te passen op het daartoe opgestelde profiel, waarin actieve ervaring in onderwijs(vernieuwing), oog voor diversiteit en wereldburgerschap, kennis van en visie op praktijkgericht onderzoek binnen het hbo en ruime (directie)ervaring in een internationale context leidende thema’s waren.

Rajash is al 20 jaar in verschillende hoedanigheden verbonden aan De Haagse Hogeschool, van bezoekend uitwisselingsstudent via docent/onderzoeker bij de opleiding European Studies (toen nog HEBO geheten) tot zijn huidige functie als faculteitsdirecteur. Twee felrode draden in de carrière van Rajash, zowel in zijn jaren bij De Haagse alsook daarvoor, zijn lesgeven/docentschap en internationalisering. Op deze beide gebieden heeft Rajash een grote kennisbasis ontwikkeld, en ook een zeer actief, internationaal academisch netwerk.

Rajash’s grote verbondenheid met de organisatie op verschillende lagen maakt hem de perfecte kandidaat voor de functie. Hij was actief betrokken bij de totstandkoming van twee van onze belangrijkste visiedocumenten voor de aankomende jaren, onze onderwijsvisie en –kader en ‘Onderzoek versterkt’, onze onderzoeksstrategie, de kernelementen en -waarden die hierin worden beschreven, zitten in zijn genen.

Rajash brengt de benodigde aanvulling in het CvB op het terrein van met name onderwijs, onderzoek en internationalisering. Ik verwacht dat hij het onderwijs echt een boost gaat geven.

Namens Leonard Geluk, voorzitter van het College van Bestuur van De Haagse: “Wat ik enorm waardeer in Rajash is zijn commitment aan ons onderwijs en vooral ook aan onze studenten. Hij is doordrongen van de rol die wij als onderwijsinstelling spelen in het leven van jongen mensen, en weet zijn team tot het uiterste te motiveren om die jonge mensen de best mogelijke kansen te bieden.”

Met de promotie van Rajash komt zijn huidige functie, directeur van de faculteit Management & Organistie, vrij. Hiervoor zal op zeer korte termijn een vacature worden opengesteld.

De Raad van Toezicht wenst Rajash veel succes en plezier in zijn nieuwe functie.

 

Wubbo Tempel

Voorzitter RvT