Dr. Susana Menéndez ontvangt koninklijke onderscheiding uit handen minister Van Engelshoven

Uit handen van minister Van Engelshoven van Onderwijs ontving dr. Susana Menéndez, scheidend lid van het College van Bestuur van De Haagse Hogeschool, gisteren de onderscheiding Ridder in de Orde van Oranje-Nassau voor haar verdiensten voor het hoger onderwijs in Nederland. De koninklijke onderscheiding werd uitgereikt tijdens het symposium ‘Leadership in Internationalisation of Higher Education’ dat naar aanleiding van het afscheid van Menéndez werd georganiseerd. Menéndez legt op 31 augustus haar taken als bestuurder neer, maar blijft aan de hogeschool verbonden. Per 1 september gaat ze zich vanuit de hogeschool primair richten op de vorming van een internationaal consortium gericht op het versterken van onderzoeks-, onderwijs- en internationaliseringsbeleid.

Susana Menéndez is onderscheiden om de belangrijke rol die zij in de afgelopen tien jaar heeft gespeeld bij het ontwikkelen van een onderwijsklimaat waarin diversiteit en het creëren van gelijke kansen voor alle studenten centraal staan. Sinds haar aantreden was zij de drijvende kracht achter de ambitie van De Haagse om de meest internationale hogeschool van Nederland te worden. “Susana Menéndez, die 40 jaar geleden als politiek vluchteling vanuit Argentinië naar Nederland kwam, heeft de Nederlandse samenleving verrijkt en is van grote betekenis geweest voor de ontwikkeling van De Haagse Hogeschool”, aldus minister Engelshoven. “Het brandpunt van haar werk ligt daar waar onderwijs en diversiteit samenkomen. Door haar grote inzet voor een inclusief onderwijsklimaat en culturele diversiteit heeft Susana Menéndez het Nederlandse onderwijs verrijkt en een belangrijke bijdrage geleverd aan onze samenleving.”