Jaarverslag 2017 beschikbaar

Zojuist is het jaarverslag 2017 van De Haagse Hogeschool gepubliceerd. Het verslagjaar 2017 stond, evenals vorig jaar, in het teken van het realiseren van onze ambitie zoals verwoord in ons instellingsplan ‘Wereldburgers in een lerende samenleving’.

Hoofdvestiging De Haagse Hogeschool

Daarbij kunnen we spreken van een roerig jaar. Waar we aan de ene kant hebben geïnvesteerd in fundamentele vernieuwing van ons onderwijs en onderzoek en we als bekroning ons dertig jarig bestaan mochten vieren, hadden we aan de andere kant te maken met vacaturemaatregelen en de hieruit volgende interne onrust.
 
Het volledige jaarverslag vind je hier. We wensen je veel leesplezier toe.
 
Het College van Bestuur van De Haagse Hogeschool,
 
Leonard Geluk
Susana Menéndez
Hans Camps