Eerste gastonderzoeker, dr. Adriana Perez-Encinas

Het lectoraat Global Learning verwelkomt dr. Adriana Perez-Encinas als haar eerste bezoekende wetenschapper. Gastonderzoekers brengen een kortere of langere periode door aan De Haagse en dragen nieuwe perspectieven bij aan onze onderzoeks- en onderwijspraktijk.

Andriana Perez-Encinas Tijdens haar verblijf bij De Haagse zal Adriana onze aanpak analyseren om internationale studenten te ondersteunen en ons op onderzoek gebaseerd feedback geven.

Adriana's onderzoek richt zich op internationalisering binnen het hoger onderwijs, academische mobiliteit, strategie en universitaire dienstverlening voor studenten. Tijdens haar onderzoeksloopbaan heeft ze bijgedragen aan internationale wetenschappelijke tijdschriften zoals de ‘Journal of Studies in International Education’ en ‘International Higher Education’ (Boston College) en aan boeken zoals ‘Global and Local Internationalization’ (Sense Publishers) en de ‘European Higher Education Area: The Impact of Past and Future Policies’ (Springer). In 2017 heeft ze een boek uitgegeven over internationalisering van het hoger onderwijs in Spanje, uitgegeven door SEPIE (Spaans ministerie van Onderwijs, Cultuur en Sport).

Kijk hier voor meer informatie over dr. Adriana Perez Encinas.