Hoogwaardig bezoek bij HighTechCentreDelft & Betafactory

Samenwerkingen tussen technische onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven leveren unieke resultaten op. Door mbo-, hbo- en universitaire studenten van onder andere ROC Mondriaan, De Haagse Hogeschool en de TU Delft met ervaren docenten te laten werken aan echte opdrachten van en met bedrijven, wordt het mogelijk om indrukwekkende innovatieve oplossingen te ontwikkelen. Dit bleek eens te meer tijdens het werkbezoek van minister-president Rutte en staatssecretaris Keijzer van Economische Zaken & Klimaat aan de Delftse techniekbroedplaatsen HighTechCentreDelft (HTCDelft), Betafactory en Accenda, op woensdag 5 september 2018.

bezoek HTC Delft

Publiek/private samenwerking inspireert minister-president Rutte en staatssecretaris Keijzer

Tijdens een rondleiding door de naast elkaar gelegen bedrijven kregen minister-president Rutte en staatssecretaris Keijzer voorbeelden te zien van innovaties die tot stand zijn gekomen door onderwijs en onderzoek te koppelen aan vragen van bedrijven. Kennisuitwisseling tussen deze disciplines speelt hierbij een cruciale rol. In de technische ruimte van HTCDelft werd stilgestaan bij enkele succesvolle projecten zoals een robot die wasgoed sorteert (Koning & Hartman), een automatische worstensnijder (Zandvliet Vleeswaren) en de interface van VPInstruments.

Studenten gaven ter plekke uitleg over 3D printers die onderdelen aan het printen waren. In de Betafactory toonden studenten van De Haagse Hogeschool vol trots de Formulacruiser, een elektrische racewagen, en het toekomstige autonome stadsvoertuig. Ook werd stilgestaan bij het prototype van start-up KanoePack. Afsluitend bezochten de bewindslieden Accenda, waar zij kennis maakten met de heren Seiffers en hun passie om mobiliteit binnen de energietransitie een plek te geven, o.a. met hun elektrische- en waterstofauto als 100% schone generator. “Natuurlijk met studenten, docenten en onderzoekers” vertellen zij.

 “Fantastisch om te zien hoe jullie de samenwerking tussen het bedrijfsleven en het onderwijs voor elkaar hebben gekregen”, aldus de heer Rutte.

Marcel van Wijk, directeur HTCDelft: ”Het bezoek was een ongelofelijk mooie kans om te laten zien hoe samenwerking vanuit verschillende disciplines en verschillende niveaus de wereld om ons heen echt kan veranderen. Onze studenten werken aan zulke mooie en impactvolle projecten, ik ben ontzettend trots dat we dit ook met de minister-president Rutte en staatssecretaris Keijzer hebben mogen delen.”

Het werkbezoek stond mede in het teken van de start van ‘MKB!dee’, een nieuwe regeling voor het MKB om investeringen in technische scholing en ontwikkeling van hun werknemers te stimuleren.