Nieuw boek biedt breder perspectief op internationale betrekkingen

Deze maand verschijnt ‘Wereld in beweging’ een studieboek over internationale betrekkingen waaraan diverse onderzoekers van De Haagse Hogeschool een bijdrage leverden. In tegenstelling tot de meeste studieboeken over dit onderwerp is dit boek in het Nederlands geschreven. Gebruikelijk is een Angelsaksische perspectief, maar dit boek focust ook op gebieden die de wereldorde een ander aanzien gaan geven: China, India en Afrika.

wereld in beweging

Wat is straks, na China en India, qua bevolkingsaantal het grootste land ter wereld? De VS? Joris Voorhoeve, medeauteur van Wereld in beweging, stelt die vraag vaak aan zijn studenten. “Het antwoord is Nigeria. Daar wonen straks meer mensen dan in de hele Europese Unie. Het laat zien hoe ongelofelijk veel er verandert. De bevolkingsgroei van Azië komt geleidelijk in een stabiele fase, maar de groei van de bevolking in Afrika gaat lang door. Er komen waarschijnlijk 2,5 miljard Afrikanen bij.  Dat levert natuurlijk een geweldig vraagstuk op want Afrika is niet het best bestuurde deel van de wereld.”

Zuidelijke visie

Met de opkomst van Afrika en Azië is het logisch om in een studieboek over internationale betrekkingen niet alleen het Westerse perspectief aan te bieden. Voorhoeve: “We laten zien hoe de leer van de internationale betrekkingen in het Westen zich heeft ontwikkeld, maar geven tegelijkertijd aandacht aan de gedachten over internationale betrekkingen in India en China, en de kritiek die vanuit denkers uit de zuidelijke landen wordt uitgeoefend op de noordelijke visie.”

Op de rem

Wat betekent die toegenomen macht van landen als India en China dan eigenlijk voor de internationale betrekkingen? “In India zijn op dit moment 600 miljoen zeer arme mensen”, vertelt  Voorhoeve. “Dat verandert de agenda sterk. Internationaal gezien staat India soms op de rem bij milieuvraagstukken. Het geeft voorrang aan water, eten en werk."

Grootste wapenimporteur

En dan nog iets: India en China zijn geen vrienden. Voorhoeve: “Ze hebben nog in de jaren 60 van de vorige eeuw oorlog gevoerd. India is zijn defensiemogelijkheden aan het uitbreiden, veel sterker dan mensen denken. Het heeft een gigantische vloot in de Indische Oceaan, is de grootste wapenimporteur geworden en met ruimteprogramma’s bezig. De prioriteiten zijn helaas niet gericht op de bestrijding van de grote armoede op het platteland en in de steden.”

Nederlandstalig

Wereld in beweging is een inleiding op de internationale betrekkingen die recht doet aan boven geschetste ontwikkelingen en dat in het Nederlands doet. Engelstalige studieboeken bieden een beperkter perspectief en zijn behoorlijk theoretisch. Dit boek sluit beter aan bij het hbo en bacheloronderwijs in Nederland. Hierna volgt overigens nog een tweede deel. Is het eerste deel vooral een analyse, het tweede deel besteedt aandacht aan oplossingen. Dit tweede deel, dat volgend jaar verschijnt, is digitaal en Engelstalig.