Keuzegids hbo-voltijd 2019 is uit

De keuzegids hbo – voltijd 2019 is vandaag (4 oktober) uitgekomen, en De Haagse Hogeschool is gedaald in deze ranking. Dit komt niet als een verrassing, de keuzegids is voor een groot deel gestoeld op de resultaten van de Nationale Studenten Enquête die eerder dit jaar al uitkwam en die eenzelfde daling liet zien voor onze hogeschool.

Hoofdvestiging De Haagse Hogeschool

De belangrijkste kritiekpunten van studenten die uit de NSE naar voren komen, zijn de attractiviteit van ons onderwijs en het didactisch niveau van onze docenten. Hoewel het in de cijfers nog niet zichtbaar is, zijn wij ervan overtuigd dat wij wat deze specifieke punten betreft al op de goede weg zijn: Wij werken consequent aan een agenda die juist ook op deze punten beoogt ons naar een hoger niveau te brengen. In dat kader zijn wij dan ook blij met onze scores op de strategische thema’s ‘internationalisering’ en ‘wereldburgerschap’, die door onze studenten juist erg gewaardeerd worden.

In 2015 werd deze agenda voor het eerst verwoord in ons instellingsplan, sinds 2017 is deze ook vertaald in onze onderwijsvisie, de leidraad bij het vormgeven van ons onderwijs. Deze visie heeft o.a. tot doel om knelpunten weg te nemen en mogelijke oplossingen aan te dragen, zoals activerende, uitdagende en studeerbare onderwijsvormen. De invoering en realisatie van deze plannen heeft, zoals iedere verandering, op korte termijn ook zijn consequenties. We zetten de realisatie ervan door omdat we zien dat deze veranderingen in het onderwijs noodzakelijk zijn. We zullen onze agenda stap voor stap –in goed overleg met studenten- realiseren.

Wij kunnen niet tevreden zijn met de scores zoals deze nu zijn, we willen het beter doen. Tevreden studenten zijn immers gemotiveerde studenten. Daarom zetten we in de aankomende periode ook nog intensiever in op het gesprek met onze studentenpopulatie, op opleidingsniveau én hogeschoolbreed. De faculteiten en de individuele opleidingen blijven kijken naar de eigen knelpunten en mogelijke oplossingen. Daarbij wordt expliciet ook geleerd van die opleidingen die het in de NSE qua aantrekkelijk onderwijs en het didactisch niveau van de docenten juist goed doen, waaronder de opleidingen Bouwkunde, Proces & Food Technology, Technische Natuurkunde, de Pabo en International Business.