Project 'Zukunft Deutschland' wint het Europees Talenlabel

Op vrijdag 2 november, op de Landelijke Studiedag Levende Talen, is het Europees Talenlabel uitgereikt aan het project Zukunft Deutschland, een project van de opleiding European Studies van De Haagse Hogeschool. Leo Tunderman, programmaleider van Zukunft Deutschland, ontving de prijs uit handen van Sarah Breslin, directeur van het Europese Centrum voor Moderne Vreemde Talen van de Raad van Europa. Het Europees Talenlabel is een jaarlijkse Europese prijs ter aanmoediging van innovatieve taalprojecten. De prijs beloont nieuwe technieken in vreemdetalenonderwijs, het verspreiden van kennis en ‘good practices’.

Zukunft Deutschland wint Europees Talenlabel

Fotograaf Frank Claesen. VLNR: Sarah Breslin, Leo Tunderman, Tolgan Raben

Het project 'Zukunft Deutschland' van de opleiding European Studies heeft het Europees Talenlabel gewonnen, een prijs die door de Europese Commissie in het leven is geroepen en jaarlijks wordt uitgereikt door internationaliseringsorganisatie Nuffic. Het thema was dit jaar ‘BuurTaal: beter een goede buur dan een verre vriend’. Zukunft Deutschland bestaat sinds 2006 en heeft tot doel om studenten te enthousiasmeren voor de Duitse taal, cultuur, politiek en economie.

Zukunft Deutschland is in 2006 van start gegaan met het doel om studenten van European Studies te laten beleven hoe belangrijk een goede kennis van Duitsland en van de Duitse taal voor hun latere beroepsleven kan zijn. In de Nederlandse samenleving en media kennen wij een dominante aanwezigheid van de Angelsaksische cultuur en taal, waardoor veel jongeren geen idee hebben van wat een goede kennis van onze oosterburen en hun taal en cultuur voor kansen op kan leveren, bijvoorbeeld door in te spelen op de levendige handel tussen Nederland en Duitsland.

Het programma bleek al snel succesvol, waardoor het in de jaren erna tot een vierjarig programma is uitgegroeid, met een gemiddeld deelnemersaantal van 60 studenten per jaar. Een levendig ondernemersnetwerk wordt onderhouden en ingezet om met de studenten over hun relatie met Duitsland praten. De Duitse ambassade, het Goethe Institut, het Duitsland Instituut en de Nederlands Duitse Handelskamer hebben Zukunft Deutschland vanaf het begin ondersteund, en de laatstgenoemde twee bieden de deelnemende studenten zelfs stageplaatsen aan. Omdat het project al zo lang loopt staan de grote lijnen stevig, toch wordt per jaar het programma met studenten en met het bedrijvennetwerk geëvalueerd en aangescherpt.

Volgens de jury heeft Zukunft Deutschland de eerste prijs verdiend: “De winnaar van de eerste prijs is een robuust project dat langere tijd in het onderwijs is ingebed. De verbinding met de beroepspraktijk is sterk en is zichtbaar in gastlessen. Alumni zijn enthousiast, en het project heeft navolging gekregen in andere projecten gericht op andere talen.”

Poster Zukunft Deutschland