MultiBALL beweegmuur helpt motoriek kinderen te verbeteren

De eerste multiBALL beweegmuur van Nederland staat in de Sportcampus Zuiderpark. Het lectoraat Gezonde Leefstijl in een Stimulerende Omgeving gaat met studenten onderzoek doen naar de rol die deze technologie kan spelen om de motorische ontwikkeling van kinderen te stimuleren.

multiball touchscreen

De multiBALL beweegmuur is een interactieve muur met een groot touchscreen waar kinderen met een bal allerlei interactieve spellen kunnen spelen en trainingsmodules kunnen volgen. De beweegmuur bestaat uit een groot frame met infraroodsensoren, een computersysteem en geïntegreerde geluidsboxen. Alle ballen groter dan vier centimeter, maar ook een hand worden door de sensoren herkend. Deze signalen worden vervolgens door een internetverbinding teruggekoppeld aan een computer en beamer. Met deze beamer worden videoprojecties op basis van Augmented Reality – levensechte beelden van de werkelijkheid waaraan elementen door een computer worden toegevoegd – in het frame geprojecteerd. Zo worden de spelers uitgedaagd al bewegend een spel te spelen of een trainingsmodule te doorlopen.

Stilzitten is de norm

Onderzoek van de Onderwijsinspectie wijst uit dat basisscholieren in de afgelopen tien jaar veel slechter zijn gaan bewegen. Voldoende bewegen is belangrijk voor de gezondheid van kinderen. Kinderen bewegen echter lang niet voldoende om ook later gezond en fit te blijven. Stilzitten is al jaren de norm, óók in het onderwijs. De beweegmuur biedt een uitdagende en intuïtieve sport- en leeromgeving waarin kinderen met plezier kunnen sporten en bewegen. Hier is nog een wereld te winnen, blijkt uit onderzoek. Zo deden in 2017 ruim 16.000 basisscholieren mee aan de Motorische Quotiënt-scan, die mede door De Haagse Hogeschool is ontwikkeld. Bijna een kwart van de kinderen scoorde onvoldoende op deze motoriektest.

Motoriek stimuleren

Het lectoraat Gezonde Leefstijl in een Stimulerende Omgeving gaat in het komende studiejaar met studenten van verschillende opleidingen onderzoek doen naar de rol die de multiBALL beweegmuur kan spelen om de motorische ontwikkeling van kinderen te stimuleren. Het onderzoek wordt uitgevoerd in de Gymzaal van de Toekomst op de Sportcampus Zuiderpark in Den Haag. “Digitale technologie is niet meer weg te denken uit het leven van kinderen”, vertelt Sanne de Vries, lector Gezonde Leefstijl in een Stimulerende omgeving. “Het biedt veel kansen om scholieren fysiek in beweging te krijgen door er een ‘fun en game-factor’ aan toe te voegen.”

Verder verbeteren

De onderzoekers gaan kijken hoe de beweegmuur het beste kan worden ingezet in het bewegingsonderwijs en wat het effect is op de motorische en cognitieve ontwikkeling van kinderen in vergelijking met reguliere lesmethodes. Sanne: “Met de uitkomsten van dit onderzoek en de feedback van leerkrachten en scholieren uit het basisonderwijs willen we deze interactieve beweegmuur verder verbeteren.”

RTV West maakte een leuk filmpje over de beweegmuur.