Delft maakt gebruik van frisse studentenblik

Hoe kun je het leven van alledag voor inwoners van Delft verbeteren met gebruikmaking van slimme technologie? Nou, mogelijkheden genoeg. Dat blijkt op maandag 17 december wel tijdens een korte expositie door studenten van de opleiding User Experience Design. Zij laten daar zien van welke betekenis zij kunnen zijn als het gaat om de vernieuwing van de digitale agenda van de gemeente Delft.

Delft studenten UXD

De tentoonstelling in het stadhuis van Delft maakt deel uit van City Deal Kennis Maken (CDKM) Delft. In CDKM werken steden met een hogeschool of universiteit samen om maatschappelijke opgaven versneld op te lossen. Onderzoekers, docenten en studenten worden daarbij betrokken. Zo is ook het contact tot stand gekomen tussen gemeente Delft en onze opleiding User Experience Design.

Enthousiast

Er liggen veel opgaven voor de stad. Om er maar eens twee te noemen: hoe gaat de gemeente om met het waterbeheer? Delft ligt erg laag en heeft bij veel regenval moeite droge voeten te houden. En hoe met een maatschappelijk vraagstuk als verspilling? Delft wil inwoners bewust maken van deze opgaven. Misschien kunnen zij zelf daarin ook een rol vervullen.

Ideeën

Studenten gingen na een briefing aan de slag. Ze ontwikkelden in relatief korte tijd een veelheid van ideeën. Enthousiast vertellen zij tijdens de expositie over de werking en toegevoegde waarde van hun chatbot, reactive dashboard, exertion game, hun tool voor datagestuurd werken, hun co-creatietool, hun robots, drones en intelligente camera’s. Tim van den Bosch, docent User Experience Design, steekt zijn enthousiasme over de verschillende ideeën niet onder stoelen of banken. Met een brede lach op zijn gezicht vertelt hij hoe snel de studenten met de Scrum-methode tot deze knappe prestaties zijn gekomen.

Perspectief inwoners

Ook Rajash Rawal, lid College van Bestuur van De Haagse Hogeschool, is trots op ‘zijn’ studenten. “We laten hiermee zien hoe maatschappelijk zinvol het is wat wij de studenten leren in de klas. En voor onze studenten die hier hun werk laten zien, is het waardevol om de problemen van het echte leven te ervaren vanuit het perspectief van de inwoners van Delft. De studenten dragen op deze manier bij aan de oplossing voor echte sociale dilemma’s waarmee Delft wordt geconfronteerd. Dit vraagt om een vervolg.”

Frisse blik

Wanneer het aan de Delftse wethouder Hatte van der Woude (Onderwijs, Jeugd en Integratie) ligt, komt dat vervolg er zeker. “Delft is blij met de samenwerking met De Haagse Hogeschool,” zegt zij. “Als kleine gemeentelijke overheid willen we zo slagvaardig mogelijk zijn. Daar heb je kennis voor nodig. We beseffen dat de meeste kennis buiten de muren van het gemeentehuis ligt. Het is fijn om gebruik te kunnen maken van de frisse blik die studenten op de wereld hebben. Ik heb al even rondgekeken op deze expositie. Er zitten absoluut kwalitatief veelbelovende oplossingen tussen.”