Van diversiteit naar inclusie

Twaalf organisaties, waaronder De Haagse Hogeschool hebben op 19 december het Europees Charter Diversiteit getekend tijdens de themabijeenkomst ‘Van diversiteit naar inclusie’ in de Tweede Kamer. Dit Charter helpt publieke en private organisaties bij het opstellen en naleven van diversiteitsbeleid. Rajash Rawal ondertekende de charter namens De Haagse en Aminata Cairo, onze lector Inclusive Education, was gastspreker.

Nieuwsbericht 20 december Onderzoek wijst uit dat in bedrijven/organisaties die het Charter Diversiteit ondertekenen de diversiteit en inclusie op de werkvloer aanzienlijk is toegenomen, zowel ten aanzien van de instroom, het behoud, als de doorstroom van personeel. Op het jaarlijkse Nationaal Event Diversiteit komen de ondertekenaars samen om de successen en inspanningen te vieren.

Het Charter Diversiteit is onderdeel van een Europees netwerk van Charters in 21 landen. Inmiddels is het Charter door 135 Nederlandse en meer dan 10.000 Europese organisaties ondertekend. Op 19 december committeerden naast De Haagse ook de Tweede Kamer, Boeing, Kadaster, de gemeentes Maassluis, Dordrecht en ‘s-Hertogenbosch, Gemeentemuseum Den Haag, Hewlett Packard Enterprise (HPE) Nederland, Politiebond en de Vereniging Hogescholen aan zelf opgestelde doelen om diversiteit en inclusie op de werkvloer te bevorderen.