Politie en brandweer vragen studenten om hulp

Politie en brandweer vroegen studenten van de duale opleiding Integrale Veiligheidskunde om innovatieve oplossingen te bedenken. Een mooie opdracht want de vierdejaars hadden nu te maken met een echte opdrachtgever. Maar ook een vage. Want wat voor innovatieve oplossingen dan precies? Kortom, een uitdaging.

Ron Frederikz

De brandweer kampt met een tekort aan vrijwilligers. Dat komt door ontwikkelingen in de samenleving zoals individualisering en vergrijzing. Een groepje van zes studenten kreeg de opdracht hiervoor met een innovatieve oplossing te komen. Ron Frederikz: “Wij vroegen ons af wat de brandweer zelf kan veranderen om beter aan te sluiten bij de behoeften in de samenleving. We zijn gaan kijken hoe uitzendbureaus met vraag en aanbod omgaan. Die stellen de vraag van mensen centraal; wat voor werk wil jij doen? We dachten: kan de brandweer ook niet op die manier werken?

Pluriformiteit

De studenten ontwikkelden daarom een stappenplan. Eerste stap: het op punten herformuleren van de kernwaarden van de brandweer. Ron: “Nu is het principe uniformiteit: iedere brandweerman moet hetzelfde kunnen, moet hetzelfde postuur hebben en dezelfde conditie. Wil je gebruik maken van wat de veranderende samenleving je wel te bieden heeft, dan moet je kijken naar pluriformiteit. Niet iedere brandweer hoeft zo’n sterke man te zijn die met een trap een deur opent. Om de auto te besturen kun je ook een ouder iemand gebruiken.”

Op afstand

In het begin verliep het project nogal rommelig. Ron: “Onze opdrachtgever was een hoge pief, die was druk bezet. Gesprekken gingen via Skype; je werkt met een opdrachtgever die op afstand zit. We moesten daarmee om leren gaan. En er was geen scherp omschreven opdracht. Dat was even pittig; wat wilden ze nou precies? En de brandweer had zoiets van: dit is niet echt een innovatief idee. We hebben onszelf toen gedwongen om gestructureerd na te denken over wat we wilden. Daar kwam het stappenplan uit. Onze opdrachtgever vond het mooi dat we de brandweer een spiegel voorhielden; kijk wat je eigen organisatie kan veranderen om beter aan te sluiten op die samenleving. Dat was een spoor waar de opdrachtgever iets mee kon.”

Echte problemen

“Al hebben we een duale studie, in de eerste twee jaar ben je toch vooral bezig met theorievakken en fictieve opdrachten. Daarom was het leuke dat we nu een probleem uit de dagelijkse praktijk op moesten lossen. Dat we met die oplossing verschil kunnen maken in het echte leven. En dat echte brandweerlieden met jouw oplossing aan de slag gaan. Dat geeft meer motivatie en veel voldoening als je het neerzet.”

Innovatie en ethiek

De politie vroeg studenten om een innovatieve aanpak rond cold case onderzoeken en rond innovatie en ethiek. Dina Kopic zat in het groepje dat met dat laatste onderwerp aan de slag ging. “Bij innovaties wordt elke keer het wiel opnieuw uitgevonden; steeds een heel proces, met als hoofdvraag: mag het? De politie vroeg of wij daar een model voor konden ontwikkelen.

Kijkje nemen

Voor Dina, die graag bij de politie wil werken, was deze opdracht een mooie kans. “Mijn vader is hoofdagent dus ik weet goed hoe het er op straat aan toegaat, maar wat gebeurt er nou op een kantoor? De politie was heel open, we hebben veel vertrouwen gekregen en ik kon een kijkje achter de schermen nemen.”

Congres

Dina voelde zich verantwoordelijk omdat ze met een echte opdrachtgever werkten. “Ik wilde niet gezien worden als zo’n student die het alleen voor de studiepunten doet, die voor het minimale gaat. We lieten onze resultaten zien op een congres van het ministerie van Justitie en Veiligheid. De Haagse Hogeschool heeft slecht gescoord in de Nationale Studenten Enquête, maar ik vind dat dit niet terecht is. Van onze contactpersonen bij de politie kregen we een compliment. Ook wel grappig dat wij wel naar het congres mochten, terwijl mijn vader niet uitgenodigd was. Ik heb hem nog een foto gestuurd van de presentatie van korpschef Erik Akerboom, van ‘hé, ik ben hier met je baas’.”

Over de derde groep studenten die zich voor de politie bezig hield met cold cases lees je hier meer.

 

Ander blauw nodig

Sven Hamelink, programmamanager, was namens de politie opdrachtgever voor de studenten. “Bij politie leeft het besef dat we deel uitmaken van een snel veranderende wereld. Daarom is het goed doorlopend met andere partijen na te denken over wat er op de samenleving en dus de politie afkomt. Het onderwijs is een van de partijen waarmee we samenwerken. Zo’n project is goed voor de verbreding van ons netwerk. We willen de politie aantrekkelijk maken voor studenten als werkgever. We hebben diverse kleuren blauw nodig, een divers personeelsbestand hoort daar bij. Ik vond de studenten enthousiast en leergierig. Ondanks al het andere werk, wilden ze meedoen. Zolang studenten het vanuit een intrinsieke motivatie doen, is zo’n project zeker voor herhaling vatbaar.”