Tweede Kamerlid: ‘Internationalisering, een noodzakelijke voorwaarde’

Tijdens een werkbezoek op 21 januari bij De Haagse Hogeschool & Haagse Campus van Universiteit Leiden liet CDA-Tweede Kamerlid Harry van der Molen zich in gesprek met studenten, een lector, een rector en een beleidsadviseur informeren over nut en noodzaak van internationalisering en wereldburgerschap in het hoger onderwijs.

werkbezoek Harry van der Molen

Internationalisering en het bevorderen van wereldburgerschap zijn speerpunten van de Haagse Hogeschool. Zo vergroten internationale vaardigheden de taalvaardigheden van studenten, zorgt het dat ze in contact komen met andere culturen, stimuleert het kritisch denken en biedt het meerwaarde op de toekomstige internationaal georiënteerde arbeidsmarkt.

Positief-kritisch

Als woordvoerder Hoger Onderwijs in de Tweede Kamer stelt Harry van der Molen zich positief-kritisch op tegenover internationalisering en wereldburgerschap. “Om goed zicht te krijgen hoe internationalisering in de praktijk werk, bezoek ik veel onderwijsinstellingen. Ik spreek met medewerkers, maar vooral met studenten. Wat is hun ervaring met internationalisering? Wat kan er beter? Hoe werkt internationalisering in de praktijk en hoe zit het met de verengelsing in het hoger onderwijs?”

DNA van een opleiding

Internationalisering is volgens Eveke de Louw, beleidsadviseur Internationalisering, “een noodzakelijke voorwaarde” om toekomstgericht onderwijs te organiseren. “Het is verrijkend en zorgt voor een betere kwaliteit van het hoger onderwijs. Internationalisering is meer dan in het Engels lesgeven. Het zit in het DNA van een opleiding.”
“Een grensoverschrijdend leerproces”, valt Dylan Kraijenoord, student European Studies, bij “helpt om in aanmerking te komen voor internationale banen. Zo heb ik vorig jaar een uitwisselingsproject gevolgd in Estland. Daarnaast heb ik het vak Interculturele communicatie gevolgd. Deze competenties hebben mij een breder perspectief gegeven. Samen met mijn internationale ervaring denk ik dat ik goede kans maak voor een baan bij internationale organisaties als Europol.”

21-eeuwse vaardigheden

“Internationalisering is geen doel op zich”, stelt Jos Beelen, lector of Global Learning aan De Haagse Hogeschool. “Het is een middel om 21-eeuwse vaardigheden aan te leren.” In een door hem meegebracht overzicht van het World Economic Forum met de top 10 van de te verwachten competenties in 2020 staan ze allemaal opgesomd. “Internationalisering helpt bij de ontwikkeling van bijvoorbeeld kritisch en probleemoplossend denken, interculturele communicatie en onderhandelen.”

Maatwerk

Dat competenties per opleiding verschillen maakt dat internationalisering maatwerk is. “We moeten rekening houden met de authenticiteit van een opleiding”, benadrukt Maria Toko, student European Studies en vicevoorzitter van de Hogeschoolraad. De beleving van internationalisering en wereldburgerschap verschilt volgens Maria per opleiding. “Een internationale uitwisseling of stage in het buitenland is voor de meeste studenten helemaal niet voor de hand liggend. Als je het doortrekt naar wereldburgerschap, dan zien niet alle studenten hoe dit in de praktijk werkt.”
Internationalisering gaat volgens Eveke de Louw dan ook niet per se om naar het buitenland gaan. “Internationalisation at home is een mooi voorbeeld hoe de lokale omgeving betrokken kan worden. Dan gaat het bijvoorbeeld om het vergroten van de sociale cohesie in een wijk hier om de hoek.”
“Bij De Haagse Hogeschool”, voegt voorzitter van het College van Bestuur Leonard Geluk toe, staat de toekomst van een beroep centraal. We willen wendbare mensen vormen. Bewustwording kweken wat de eigen bagage is en meer begrip krijgen voor een andere cultuur of een andere religie. Leren communiceren om elkaar te begrijpen.”

Passen en meten

“Om internationalisering goed in het onderwijs te beleggen”, concludeert Harry van der Molen, “moet je dus wel passen en meten. Het is een uitdaging om de toegevoegde waarde voor iedere individuele student te vinden.” Een zorgvuldige vormgeving van internationalisering is daarom volgens het Kamerlid dan ook belangrijk. “Zo is er is een gezonde tegenbeweging tegen verengelsing. Wat mij betreft mag het taalonderwijs diverser, met meer aandacht voor Frans en Duits. We moeten waken voor een al te sterke focus op de Angelsaksische cultuur.”

Meerwaarde

Er moet volgens Carel Stolker, rector Magnificus en voorzitter van het College van Bestuur van de Universiteit Leiden “inderdaad een zeker evenwicht zijn tussen de Engelstalige en de Duitse of Franse taal. Maar in een soms kritisch politiek en maatschappelijk debat moeten we ook de meerwaarde van internationalisatie zien. Als Nederland handelsland bouwen we een gigantisch netwerk aan alumni op. Tot diep in China hebben we ambassadeurs die Nederland en de Nederlanders kennen. En dat is heel wat waard in een wereld die op dit moment aan het verkruimelen is.”