Lectoraat Urban Ageing gaat wederom Europese samenwerking aan

Vanaf februari 2019 gaat het Lectoraat Urban Ageing deelnemen in een derde COST Action. COST (European Cooperation in Science and Technology) is een Europees framework om transnationale samenwerking tussen onderzoekers te bevorderen binnen het gehele Europese continent. Het is één van de manieren om gestalte te geven aan de Europese ambities van het lectoraat.

COST

Het project betreft COST Action CA16226 “Indoor living space improvement: Smart Habitat for the Elderly”. In deze actie wordt nader ingegaan op de rol van de fysieke omgeving van ouderen om zelfstandig te kunnen wonen, en bijvoorbeeld te kunnen blijven werken. IT-oplossingen en meubilair spelen hierbij een belangrijke rol. In deze Actie zal het lectoraat kennis en kunde inbrengen op het gebied van wonen en participatie in de stad.