Samenwerking GGD Haaglanden en De Haagse Hogeschool in ‘Living Lab’

De Haagse Hogeschool en GGD Haaglanden gaan intensief samenwerken aan innovatie, onderwijs, professionalisering en praktijkgericht onderzoek binnen de publieke gezondheid. Op woensdag 12 februari jl. tekenden zij hiervoor een samenwerkingsovereenkomst op Sportcampus Zuiderpark in Den Haag.

samenwerking GGD en HHS

De samenwerking vindt plaats in een zogenaamd ‘Living Lab’, een experimenteerruimte waar onderwijs, onderzoek en praktijk gezamenlijk aan innovatieve oplossingen werken in een levensechte setting.

Tijdens een rondleiding door de Gymzaal van de Toekomst en het Sportlab hebben de samenwerkingspartners zelf ervaren hoe inspirerend het werken in Living Lab kan zijn.

Leading Lector Sanne de Vries: “In het Sportlab werken studenten zij aan zij met de doelgroep en docent-onderzoekers aan vragen uit de praktijk. Denk bijvoorbeeld aan de vraag hoe leren en bewegen op een kinderdagverblijf of school door middel van technologie gecombineerd kunnen worden.”

Deze samenwerking biedt een kans om onze kennis en expertise te combineren. Hierdoor kunnen we echt tot initiatieven voor onderzoek en programma’s komen en de publieke gezondheid in de regio Haaglanden een positieve impuls geven.”, zegt Thomas Eckhardt, Medisch Directie Adviseur GGD Haaglanden.

Ton van Dijk, Directeur Publieke Gezondheid van GGD Haaglanden: ”We beginnen aan een prachtige reis: het samen verder ontwikkelen van innovatieve ideeën naar resultaten.”

De samenwerking moet leiden tot het oprichten van een kenniscentrum waar via een meerjarig multidisciplinair en praktijkgericht onderzoeksprogramma samen wordt gewerkt aan innovatie van de beroepspraktijk en samenleving.

Leonard Geluk,  voorzitter van het College van Bestuur, sloot de bijeenkomst mooi af: “Op naar een gezonder en gelukkiger Den Haag!”.