Australische gastdocente bij Huidtherapie

Ze kwam, ze bleef drie maanden en ze ging weer. Maar op de derdejaarsstudenten Huidtherapie maakte Jeannie Devereaux een grote indruk. Alleen al vanwege haar Australische accent. Als rasechte verhalenverteller wist zij haar studenten te enthousiasmeren voor hun vak.

College Huidtherapie

Wereldwijd zijn er slechts drie opleidingen Huidtherapie: twee in Nederland en één in Australië. De relatief kleine opleiding aan onze eigen hogeschool is er trots op dat zij samenwerkt met een partner aan de andere kant van de wereld. Huidtherapie laat zien dat je niet groot hoeft te zijn om internationalisering, wereldburgerschap en netwerkhogeschool handen en voeten te geven.

Gastdocent

Jeannie Devereaux is aan de Victoria University in Melbourne ‘dermal clinicus’. Zij geeft les aan doctoren en medisch specialisten. In november had ze net haar laatste examen Biomedical Science gehaald toen zij hoorde dat de opleiding Huidtherapie aan De Haagse Hogeschool voor drie maanden een gastdocent kon plaatsen. Het leek haar een prachtige uitdaging tussen haar laatste examen en haar PhD Biomedical Science in. PhD (doctor of philosophy) is de Anglo-Amerikaanse variant op onze academische titel doctor. In veel landen is PhD de hoogste academische graad die je kan halen.

Huidafwijking

“Mijn PhD zal gaan over de regeneratieve geneeskunde. Deze werkt met lichaamseigen materiaal: bloedplasma dat rijk is aan bloedplaatjes en eventueel de stamcellen van de patiënt. Neem iemand met een huidafwijking. Niet een dermal disease, maar een dermal disorder. Wanneer je dit bloedplasma injecteert in die huidafwijking, zie je een beduidende afname van de symptomen. Je hebt een grote kans dat de huidafwijking zich niet ontwikkelt tot een huidziekte.”

Signaal

“Die afwijking is een signaal van een disbalans in het lichaam. Onderkennen we die in een vroeg stadium, dan voorkomen we wellicht auto-immuunziekten of huidkanker. Mensen onderschatten vaak de waarde van onze huid. De huid moet mooi zijn. Maar dat is lang niet alles. Als mensen met huidafwijkingen eerder naar een huidtherapeut zouden gaan, is dat goed voor het hele lichaam en is de duurdere dermatoloog minder nodig.”

Op de trom slaan

Jeannie gelooft dat haar gastdocentschap de studenten een stukje verder heeft gebracht inzake wereldburgerschap en internationalisering. “Dat ik een English native speaker ben van ver, fascineerde hen. We hadden een erg leuke tijd samen. Net als in Melbourne ontmoette ik hier docenten die zeer toegewijd zijn, altijd op zoek naar opnieuw een verbetering van het curriculum. Dat is geweldig. We hebben wereldwijd maar drie opleidingen Huidtherapie. We zouden daarom wat meer op de trom moeten slaan. Samenkomen in conferenties. Of als de afstand te groot is, zo’n conferentie opnemen waarna andere opleidingen de beelden achteraf kunnen volgen.”

Samen met Australië

De opleiding Huidtherapie gaat zich met Jeannie inzetten om stages voor studenten in Australië mogelijk te maken. Ook docenten zouden graag de conferentie van de Australian Society of Dermal Clinicians willen bezoeken. De opleiding gaat in ieder geval onderzoeken in hoeverre zij de samenwerking met de opleiding in Australië verder inhoud kan geven. Vanuit de overtuiging dat het waardevol is dat studenten en docenten verder kijken, buiten de grenzen van de eigen opleiding en het eigen land.