Minder bekende aspecten van de VN uitgelicht

In de komende drie jaar zal de nieuw benoemde lector Alanna O’Malley een onderzoeksgroep vormen en leiden: UN Studies in Peace and Justice. “Ik wil de manier veranderen waarop mensen over de VN denken. Mensen zeggen vaak dat de VN niet genoeg doet, maar ik vind het een ongelooflijk dynamische organisatie.”

In 1960 nam Ierland deel aan een VN-missie in Congo. Tijdens dit eerste optreden van Ierse vredeshandhavers kwamen enkele Ierse militairen om het leven. “Dit vormt een mijlpaal in onze geschiedenis van internationale deelname”, vertelt de Ierse Alanna die geschiedenis heeft gestudeerd aan het University College Dublin. “Ik kwam bij geschiedenis uit, omdat ik wilde leren hoe politiek werkt. En het zette me aan het denken: wat betekent de VN voor kleine landen? Het leek mij duidelijk dat geschiedenis een goed uitgangspunt is voor dit soort discussies.

Bijzondere leerstoel

Sinds 1 september is Alanna lector aan De Haagse Hogeschool. Haar leerstoel en lectoraat in UN Studies in Peace and Justice is dubbel bijzonder. Het is bijzonder, want ingesteld door de gemeente Den Haag ter ere van het werk van voormalig burgemeester Jozias Van Aartsen én het is een bijzondere combinatie van een leerstoel aan de Faculteit Governance and Global Affairs van de Universiteit Leiden (Campus Den Haag) en van een lectoraat aan De Haagse Hogeschool.

Overkoepelend

Alanna: “Ik ben één dag op de HHs en de andere twee dagen op de Campus Den Haag van de Universiteit Leiden. Er is geen verschil tussen het onderzoek dat ik doe voor de leerstoel in Leiden of de HHs. De leerstoel moet overkoepelend zijn en mensen bij elkaar brengen die geïnteresseerd zijn in de VN: docenten, onderzoekers en studenten van de Universiteit Leiden en de HHs. Het idee is dat we een onderzoeksnetwerk creëren. Idealiter integreren we dat netwerk met de bredere gemeenschap van Den Haag, zoals internationale instellingen, ngo’s en actoren van het maatschappelijk middenveld die betrokken zijn bij VN-initiatieven.”

Minder bekende actoren

Het algemene thema van de onderzoeksgroep is de ‘minder bekende actoren’ van de VN. Alanna: “Als je in de media over de VN leest, gaat het altijd over de Veiligheidsraad en humanitaire interventies. Dit is natuurlijk een belangrijke taak van de VN, maar het is niet waar de VN goed in is. Juist de dingen waar we het niet over hebben, doet de VN goed. Ik wil graag van deze gelegenheid gebruikmaken om onderzoeksagenda’s te ontwikkelen over deze minder bekende aspecten.”

Verkeerd begrepen

“Ik wil de manier veranderen waarop mensen over de VN denken. Ik word gedreven door het idee dat de VN verkeerd begrepen wordt door de meeste mensen, ook door academici, die vaak denken dat de VN niet relevant is of niet genoeg doet. Maar dat is niet zo. Dankzij het Wereldvoedselprogramma van de VN worden miljoenen mensen over de hele wereld van voedsel voorzien. En het Ontwikkelingsprogramma van de VN heeft schoon drinkwater geleverd aan 2,6 miljard mensen over de hele wereld. ”

Gevoel van eigenaarschap

“Dit zijn dingen die de VN heel goed doet, maar niet zo controversieel of politiek geladen zijn als de veiligheidsagenda, dus daar praten we niet over. Maar als de VN beter kon verkopen wat er goed gaat en ook eerlijk is over wat er beter kan, dan zouden we een gevoel van eigenaarschap creëren bij de burgers. Als gewone mensen zich verbonden voelen met de VN, wordt het waarschijnlijker dat ze hun nationale vertegenwoordiging daar versterken, waardoor de VN sterker wordt en in staat is om de grote vraagstukken effectiever aan te pakken.”

Evenwichtig beeld

“Ik vind niet dat de VN helemaal geweldig is, maar ik denk wel dat het tijd is om er op een evenwichtige manier naar te kijken.” Daar wil ik aan bijdragen. Een kritisch, evenwichtig beeld van wat de VN is en wat het betekent. En dan ook de manier waarop we erover kunnen denken, dus niet als een organisatie die fungeert als een verlengstuk van de VS in het buitenland, of als iets dat door grootmachten wordt beheerst, of als een organisatie die niets kan doen. Als we kijken naar al de dynamische activiteiten die continu plaatsvinden, krijgen we een nieuw perspectief.”

Voor studenten en medewerkers is op 6 maart een kleine startbijeenkomst gehouden. Onder de titel ‘De Verenigde Naties: Van blauwe helmen naar blauwe luchten’ werd de onderzoeksagenda gepresenteerd en een reeks evenementen in dit dynamische vakgebied voor de komende drie jaar.

 

De vier poten van de leerstoel

De stoel heeft vier poten en elk van deze poten heeft een onderzoeksagenda:

1) Het uitdagen van de liberale wereldorde van binnenuit, de onzichtbare geschiedenis van de Verenigde Naties en het zuidelijk halfrond 1945-1981. De landen op het zuidelijk halfrond vormen twee derde van de leden van de VN. Onderdeel van de onderzoeksagenda’s is een geschiedenisproject om in kaart te brengen hoe die landen op verschillende manieren hebben bijgedragen aan de vorming van de VN .

2) Voorbij de Veiligheidsraad: De diplomatie van de VN in beeld. Hoe werkt dit in de praktijk? Wat voegt het VN-lidmaatschap toe voor een klein land? Hoe kunnen we de diplomatie van de VN buiten de Veiligheidsraad begrijpen? Dit project omvat een reeks evenementen waar de komende jaren over dit soort kwesties wordt gepraat.

3) Vrouwen en vredesopbouw, een meerlagig perspectief.
Welke rol spelen vrouwen bij het opbouwen van duurzame vrede? Het project identificeert en analyseert de specifieke bijdrage van vrouwen aan het opbouwen van duurzame vrede vanuit hun rol bij conflictpreventie, vrouwen als vredeshandhavers en vredestichtingscapaciteiten na conflicten.

4) Wat betekent de VN voor jonge mensen?
Een project in samenwerking met het Van Aartsen Honours-programma en het PRE-programma van de Universiteit Leiden. Dit project is gericht op het werken met jongeren op twee niveaus: op scholen en universiteiten.

Op schoolniveau richt het zich op jongeren in achtergestelde gebieden in Den Haag. Het belangrijkste doel is de jeugd te betrekken bij ideeën van over? de VN en wereldburgerschap door met hen samen te werken in weekendworkshops en klaslokalen over relevante onderwerpen met betrekking tot mondiaal bestuur, met name de Duurzame Ontwikkelingsdoelen en Doel 4 – toegang tot kwaliteitsonderwijs.

Op universitair niveau sluit dit project aan bij lopende initiatieven van studentenverenigingen, Model UN-groepen en het Nederlands Jeugdinstituut. Deze groepen organiseren een breed scala aan dynamische activiteiten die kunnen worden gekoppeld door een gezamenlijk platform met betrekking tot Doel 4 of Doel 16 (Vrede, Rechtvaardigheid en Sterke Instellingen). Door deze activiteiten te stimuleren en te bevorderen, wordt een netwerk van samenwerking gevormd dat vervolgens een reeks initiatieven zal ontwikkelen gericht op het 75-jarig jubileum van de VN in 2020.