Boekpresentatie Verkeer(d) Verbonden

Donderdagmiddag 14 maart vond de feestelijke presentatie van het boek Verkeer(d) Verbonden plaats. Het podium in de hal van de Haagse Hogeschool was ingericht als een gezellige huiskamer, waarbij genodigden en geïnteresseerden langskwamen voor taart en een exemplaar van het boek.

Foto Mendeltje en Leonard

Auteur Mendeltje van Keulen bespreekt in Verkeer(d) Verbonden de invloed van de Europese Unie en hoe de EU in de praktijk te werk gaat. Het komt nog vaak voor dat er in de wisselwerking tussen het lokale, nationale en internationale niveau verkeerd wordt verbonden. Mendeltje van Keulen is lector van het lectoraat Changing Role of Europe, een onderzoeksgroep die zich richt op vraagstukken van Europese samenwerking.

Vervolgens overhandigde Mendeltje van Keulen een exemplaar aan Leonard Geluk, voorzitter van het College van Bestuur van De Haagse Hogeschool. Leonard Geluk gaf aan dat het boek op een zeer inzichtelijke manier aantoont dat de beslissingen die in Brussel worden genomen niet alleen een grote invloed hebben op de politiek in Den Haag, maar ook op de dagelijkse gang van zaken op de werkvloer van bedrijven, gemeentes, provincies en instellingen. Daarnaast is het noemenswaardig dat Verkeer(d) Verbonden niet alleen bestemd is voor professionals, ambtenaren en docenten, maar juist ook voor burgers, kiezers en studenten.

Een exemplaar van Verkeer(d) Verbonden kost €15 en is hier verkrijgbaar.