Betekenisvol zijn door de ogen van oudere stadsgenoten

In de laatste week van maart 2019 vond op De Haagse Hogeschool de workshop ‘documentairemaken door ouderen’ plaats. Deze workshop is vanuit het lectoraat Urban Ageing georganiseerd in het kader van de ‘werkplaats sociaal domein Den Haag-Leiden’.

workshop documentairemaken ouderen

Doel was om in duos met behulp van een iPad een documentaire te maken over het thema ‘Betekenisvol zijn’. In deze workshop waren de ouderen zelf de filmmaker én regisseur van hun eigen documentaire. Er wordt immers veel te veel voor ouderen georganiseerd en maar weinig door ouderen.

Om in één week als onervaren filmmaker een documentaire te maken bleek een stevige uitdaging. Er lag een intensief programma met een introductie op maandag en een openbare première op vrijdag, dus een strakke deadline. De workshop werd begeleid door de experts van de Bromet Filmschool, gebruikmakend van de nieuwste apparatuur. Voor de oudere deelnemers leverde het gebruik van de iPad als camera weinig problemen op. Het monteren bleek wel een slag moeilijker en er moest samen met de ondersteuning hard worden gewerkt om tijdig tot een samenhangend eindproduct te komen, voorzien van geluid op het juiste volume. Op vrijdag vond in de Speakerscorner van De Haagse Hogeschool een drukbezochte première plaats, met na afloop champagne voor alle cineasten.

De documentaires zijn te bekijken op de website van Seniorvriendelijk Den Haag en nadere informatie is verkrijgbaar bij Joost van Vliet, j.vanvliet@hhs.nl