Toegekende subsidie voor postdoc onderzoek van Marinus Maris: “Verbeteren van veilig digitaal gedrag van leerlingen in het basisonderwijs”

De samenleving digitaliseert steeds verder. Waren er in 2005 nog 1024 miljoen internetgebruikers wereldwijd, in 2017 waren dit er al 3578 miljoen (Statista, 2018). Het veelvuldig gebruik van internet brengt echter risico’s met zich mee. Zo werd in 20015, 11% van de Nederlanders slachtoffer van cybercriminaliteit (CBS, 2017).

Onderzoek laat zien dat jongeren onveilig met internet omgaan, waardoor ze slecht in staat zijn om bijvoorbeeld nepnieuws te herkennen en delen ze online te gemakkelijk gevoelige informatie met elkaar en met derden. Hierdoor zijn ze kwetsbaar voor cyberdreigingen, zoals cyberpesten, grooming, intimidatie en identiteitsfraude. We kunnen dan ook spreken over een matig niveau van veilig digitaal gedrag onder jongeren.

Het in dit voorstel beschreven onderzoek richt zich op het achterhalen van de factoren die de effectiviteit van interventies voor het verbeteren van veilig digitaal gedrag van jongeren beïnvloeden alsmede het ontwikkelen van zulke interventies. De ontwikkelde interventies worden getest op ongeveer tien participerende basisscholen.

De centrale onderzoeksvraag luidt: Welke factoren zijn bepalend voor de mate van veilig digitaal gedrag onder basisscholen van groep 7 en 8 en hoe zijn deze effectief te beïnvloeden?

Dit onderzoek start in september 2019 en zal twee jaar duren. De resultaten worden gepubliceerd in een wetenschappelijke paper en worden alsmede gebruikt als onderwijsmateriaal voor de opleidingen PABO en HBO-ICT.

Op de pagina Digitale veiligheid voor jongeren in het basis en voortgezet onderwijs vind je meer informatie over wat het lectoraat Cyber Security & Safety doet m.b.t. dit onderwerp.