Waarom deze docent blij wordt van een geflipte klas

Abboy Verkuilen, docent Werktuigbouwkunde, staat zo min mogelijk voor de klas hoorcollege te geven. Hij staat in de klas, tussen de studenten, terwijl ze bezig zijn opdrachten uit te werken. Door dat onderwijsconcept, flipped classroom, steeg het slagingspercentage. “Ik merk dat studenten de stof nu echt begrijpen.”

Abboy Verkuilen

Het idee van een flipped classroom is dat docenten niet meer voor de klas staan en de stof uitleggen. Thuis bestuderen studenten de stof in eigen tijd en tempo en in de les gaan ze met die stof aan de slag, terwijl de docent als procesbegeleider hen coacht. Deze werkwijze is mogelijk door technische vooruitgang, bijvoorbeeld doordat hoorcolleges op video staan en de student ze thuis afspeelt.

Quiz maken

Abboy maakt gebruik van een quiz. De studenten vinden de lesstof in de digitale leeromgeving Blackboard. Hebben ze de stof doorgenomen dan moeten ze een quiz maken waarmee ze toetsen of ze de stof goed begrijpen. Er staan duizend vragen in de quizdatabank en de studenten mogen de quiz zo vaak maken als ze willen. Abboy: “Voorafgaand aan de les bekijk ik de quizresultaten en zo kan ik zien welke studenten waar problemen mee hebben.”

Workshop

Op basis van die kennis begint Abboy elke les met een klein hoorcollege van maximaal een kwartier, daarin herhaalt hij quizvragen die niet goed gingen. Ook mogen studenten op het whiteboard schrijven waar ze moeite mee hadden en geeft hij daar aandacht aan. Dan begint het belangrijkste deel van de les: de workshop waarin ze in groepjes een probleem uitwerken. Abboy: “Ik loop dan rond, beantwoord vragen en geef tips. Ik sta niet meer als een docent theatraal wat te vertellen, nee ik sta daar als ingenieur die studenten begeleidt in het doen van ingenieursdingen.”

Verantwoordelijkheid

Voor de studenten is het wennen. Achterover hangen is er niet meer bij. “Ze zeggen: u bent de docent dus u moet vertellen hoe de wereld in elkaar zit. Ze zijn meer gewend aan de klassikale situatie waarin iemand frontaal lesgeeft. Maar nu moeten ze iets gaan doen. Pas in tweede instantie vinden ze het fijn dat ze de ruimte krijgen om zelf de verantwoordelijkheid te pakken.”

Goede cijfers

Met deze onderwijsvorm behaalt Abboy klinkende resultaten. “Ik heb het een beetje bijgehouden en in vergelijking met het voorgaande jaar is de participatie 30 procent hoger. Ook het eindcijfer is een vol punt hoger.” En of dat niet genoeg is: het slagingspercentage steeg van 60 naar 80 procent. Abboy: “Ik merk aan de studenten dat ze de stof nu echt begrijpen en het niet na een half jaar weer kwijt zijn.”