Men at Work

De toestroom en uitval van mannelijke studenten bij de faculteit Sociaal Werk en Educatie is al heel wat jaren een heikel punt. De aanmeldingen zijn minimaal en de studenten die vervolgens op de opleidingen zitten vallen vaak vroeg uit, terwijl men in het beroepenveld mannelijke krachten goed kan gebruiken. Daarom organiseerde het lectoraat Inclusive Education een speciale avond waarbij alumni, professionals en studenten werden uitgenodigd om te zien hoe de opleidingen bij de faculteit Sociaal Werk en Educatie (SWE) aantrekkelijker gemaakt kunnen worden voor mannen.

men at work

Één van de vraagstukken waarop het Lectoraat Inclusive Education zich richt is het verstevigen van de bindingen met mannelijke studenten met de faculteit SWE. Kenniskringleden van het Lectoraat organiseerden op 3 april een avondbijeenkomst met en voor mannelijke studenten en docenten van de SWE opleidingen en mannelijke professionals uit het werkveld, en alumni, om van ze te horen hoe de opleiding kan werken aan het curriculum. Aan de hand van drie thema’s gekoppeld aan casussen die werden gepresenteerd door Sem Kouwenberg (Alumnus & Jeugdbeschermer), Ricardo Danning (Jongerenwerker) en Iwan Nijman (Alumnus & Casemanager bij onderwijs verzuim) spraken de deelnemers in focusgroepen over de thema’s binding, straatcultuur en beeldvorming.

De uitkomsten van deze groepen boden inzicht in mogelijke aanpassingen die zouden moeten leiden tot een steviger binding met de mannelijke studenten. Met betrekking tot het thema ‘binding’ werd gesproken over de profilering van de opleidingen naar aankomende studenten. Zo werd bijvoorbeeld gesteld dat het uitlichten van een breder pallet aan mogelijkheden in het werkveld van SWE (in plaats van de nadruk te leggen op de stereotype zorg aspecten) aansprekend zou kunnen zijn. De studenten gaven aan dat ze baat hebben bij maatwerk, rolmodellen en een breder aanbod van de verschillende mogelijkheden binnen het SWE werkveld.

Het thema ‘straatcultuur’ bracht aan het licht dat studenten en alumni in omgevingen stage lopen of werken waarin conflict regelmatig voorkomt maar zij hier nog onvoldoende op zijn voorbereid. Bepaalde competenties als ‘streetwise’ en conflicthantering worden gemist in de opleiding. De aandacht voor deze aspecten in het SWE werkveld is te weinig aanwezig. (Aankomende) Studenten krijgen zo geen volledig beeld van de ‘hardere’ kanten van het werk, die over het algemeen ook als ‘stoerder’ worden ervaren en waar jonge mannen status uit halen.

Tot slot werd bij het thema ‘beeldvorming’ besproken welk beeld leeft in de maatschappij over Sociale beroepen. Hieruit kwam naar voren dat het uitdragen van een bepaalde ‘trots’ gemist werd.

De tijd van de ‘geitenwollensokken’ Sjakie is al lang voorbij. Sociale professionals zijn frontprofessionals en pakken door waar anderen weer vertrekken. Het huidige beeld doet geen recht aan de taakinhoud en de mogelijkheden van de sociale professionals. De opleidingen moeten nu het voortouw nemen om dat te veranderen.

Karym Leito, Ruben Boers, Daniël Rambaran