Samenwerking De Haagse Hogeschool en Universiteit Leiden versterkt

Met een vandaag (8 mei) getekende samenwerkingsovereenkomst versterken De Haagse Hogeschool en de Universiteit Leiden de banden. De twee opleidingsinstituten spraken af meer gezamenlijk op te trekken in zowel onderwijs- en onderzoeksactiviteiten als in het verbeteren van het studentenklimaat in Den Haag. Ook zullen De Haagse en de Universiteit Leiden zich inzetten voor het beter zichtbaar en beschikbaar maken van de grote hoeveelheid beschikbare kennis in de Haagse regio. Op deze manier willen de beide instellingen bijdragen aan de nationale en internationale profilering van de stad Den Haag.

Nieuwsbericht samenwerking Leiden

Onderwijs en onderzoek

In eerste instantie wordt qua onderwijsactiviteiten vooral gekeken naar het gezamenlijk masteraanbod binnen de thema’s Governance & Global Affairs en Global & Inclusive Education, passend bij het profiel van de stad Den Haag. Ook wordt gekeken naar het indienen van gezamenlijke onderzoeksvoorstellen binnen deze thema’s. Er wordt onderzocht of er mogelijkheden zijn om de doorstroommogelijkheden bij rechten, bestuurskunde en International studies te verbreden. En in een later stadium zullen de mogelijkheid van gezamenlijke nieuwe Centres of Expertise en gezamenlijk bachelor- of masteronderwijs verder worden onderzocht.

Knowledge/Education Hub

De Haagse Hogeschool en de Universiteit Leiden werken samen aan de oprichting van The Hague Knowledge/Education Hub, een overlegplatform waarin nationaal en internationaal het beschikbare onderwijs- en kennisveld in Den Haag zichtbaar wordt gemaakt. De twee instituten zullen in samenwerking met de gemeente Den Haag een coördinerende rol vervullen bij de verdere ontwikkeling en uitbouw van deze Knowledge/Education Hub met andere onderwijs- en kennispartners.

Haagse studentencultuur

Op het gebied van studentencultuur en –voorzieningen wordt al veel samengewerkt tussen de beide partners. Met de ondertekening spraken De Haagse en de Universiteit Leiden de wens uit om verder samen op te trekken bij het organiseren van gezamenlijke debat-, cultuur-, onderwijsactiviteiten voor studenten, medewerkers en inwoners van Den Haag. Maar ook bij (het stimuleren van) de creatie van studentenvoorzieningen als tentamen- en sportfaciliteiten en studieplekken en de realisatie van voldoende betaalbare huisvesting voor studenten.

Met deze samenwerkingsovereenkomst hopen de beide instellingen een positieve bijdrage te leveren aan de stad Den Haag, alsook de verbreding van aanbod voor hun huidige en potentiële studenten.  
In het halfjaarlijkse overleg van de beide colleges van bestuur zal de voortgang van de activiteiten worden bewaakt.