Schilderswijk en Escamp University: de weekendschool als motor voor sociale mobiliteit?

Meer kansengelijkheid in het Haagse onderwijs is de topprioriteit in de Haagse Educatieve Agenda 2018-2022. Leveren de Schilderswijk University en de Escamp University een bijdrage aan de ambitie van de gemeente Den Haag om de onderwijssegregatie en kansenongelijkheid tegen te gaan? De Haagse Hogeschool deed er onderzoek naar.

Schilderswijk en Escamp University

De Universities zijn zaterdagscholen in de Schilderswijk en Escamp. In tegenstelling tot veel weekendscholen zijn deze Universities niet gericht op het bestrijden van achterstanden, maar bieden zij juist de beter presterende leerlingen meer uitdagingen. De Haagse Hogeschool onderzocht, in samenspraak met de gemeente Den Haag, Stichting Brede Buurtschool en met de directeuren/coördinatoren van de beide Universities, in hoeverre deelname aan Schilderswijk of Escamp University bijdraagt aan de sociale mobiliteit van deze leerlingen. Hierbij is gekeken naar de veranderingen in middelbare schoolkeuze, het sociale netwerk en de toekomstambities van de leerlingen.

Universities zorgen voor verandering

De resultaten van het onderzoek laten zien dat deelname aan het programma van de University leidt tot veranderingen en daarmee bijdraagt aan de sociale mobiliteit onder de deelnemende jongeren en meer kansengelijkheid in het Haagse onderwijs. Het programma maakt leerlingen bewust van middelbare scholen buiten de buurt. Ook sluiten ze sneller nieuwe vriendschappen, waardoor ze een belangrijk netwerk buiten hun eigen kring krijgen. Daarnaast zien we dat leerlingen bewuster zijn van hun talenten en mogelijkheden en dat hun toekomstverwachtingen hierdoor medebepaald worden.

Alle kinderen verdienen maximale kans op goed onderwijs

Het onderzoeksrapport is op maandag 13 mei door onderzoekster Katja Rusinovic van De Haagse Hogeschool overhandigd aan wethouder Onderwijs Saskia Bruines van de gemeente Den Haag. Wethouder Saskia Bruines: “Alle kinderen en jongeren in Den Haag verdienen een maximale kans op goed onderw­ijs. Het is goed dat er onderzoek is gedaan en ik ben blij dat deze ‘Universities’ inderdaad opleveren wat de bedoeling is, namelijk ervoor zorgen dat deze talenten ook de kans krijgen om zich verder te ontwikkelen. Maar ook dat deze kinderen zich bewust worden van hun mogelijkheden.”

Meer informatie

Meer gedetailleerde informatie over de uitkomsten van het onderzoek en de aanbevelingen leest u in het rapport Schilderswijk & Escamp University: de weekendschool als motor voor sociale mobiliteit? Dit onderzoek is tot stand gekomen vanuit de lectoraten Public Governance en Grootstedelijke Ontwikkeling.

Lees ook het artikel in het AD over het onderzoek.