Intreerede Rob Gilsing 'Normaal doen – en andere wonderwoorden van de transformatie jeugdhulp'

Op 15 mei vierden we op De Haagse Hogeschool de officiële start van het lectoraat Jeugdhulp in Transformatie. Het lectoraat bestaat al iets meer dan een jaar, maar vorige week woensdag stond de intreerede van Rob Gilsing gepland. Deze feestelijke gebeurtenis werd gecombineerd met de aftrap van het Kennisnetwerk Jeugd Haaglanden. Met allerlei branchegenoten en andere geïnteresseerden, stond de middag in het teken van een symposium om met elkaar kennis te delen en te discussiëren.

intreerede Rob Gilsing Na een gezamenlijke lunch werden we welkom geheten door Iris Meerts en Rob Gilsing. De eerste, plenaire lezing werd gehouden door Hans Boutellier van het Verwey Jonker Instituut. In zijn presentatie over ‘Zinvol onderzoek in een improvisatiemaatschappij’ zette hij de toehoorders kritisch aan het denken over de rol van toegepast onderzoek.

Na deze eerste lezing gingen de bezoekers uiteen om te luisteren naar de deelsessies over cultuursensitieve Jeugdhulp (Matty Crone, LUMC & Marjolijn Distelbrink,Verwey Jonker Instituut/ Kennisplatform Integratie en Samenleving), Zelfbeschadiging en suïcidaliteit door een groep ervaringsdeskundige jongeren, Jeugdhulp in wijken vergeleken (Ingrid Ooms, SCP, Patty Wijnen, CJG Den Haag & Kaspar Bams, Gemeente Zoetermeer) en Jeugdhulp – Passend Onderwijs (Chaja Deen, NJi & Kim van Eijck, Wisselwerkers).

Het symposium werd afgesloten met een panelgesprek met bestuurders van de kernpartijen van het Kennisnetwerk Jeugd Haaglanden over hun wensen voor het lectoraat Jeugdhulp in Transformatie. Hieruit bleek duidelijk dat Rob en zijn team de komende jaren ambitieuze doelen willen bereiken. Ook werd in dit onderdeel feestelijk aandacht besteed aan de onthulling van het nieuwe logo van het netwerk.

Om 16.15 was het tijd voor het grote moment, de intreerede van Rob. Na een introductie door Leonard Geluk, voorzitter van het College van Bestuur van De Haagse Hogeschool, nam Rob ons in een klein uur mee in zijn betoog over het gebruik van wonderwoorden in de jeugdhulp en de noodzaak om daarover op de werkvloer van de jeugdhulp de dialoog te voeren. Rob ziet het als noodzakelijke voorwaarde om verder te komen in de transformatie van de jeugdhulp. We leerden tot slot meer over de doelstellingen van zijn lectoraat en toegepast onderzoek op dit gebied, in het bijzonder.

Kortom, een feestelijke en inspirerende dag voor alle bezoekers. We kijken uit naar de eerste uitkomsten van zijn team.   

Bekijk hier de intreerede van Rob Gilsing (pdf)