Herverdeling van middelen OCW gunstig voor De Haagse

hoofdvestiging

De herverdeling van middelen door het ministerie van OCW pakt gunstig uit voor De Haagse Hogeschool, die mag rekenen op drie mln extra middelen bovenop de ‘oude’ bekostiging. De extra middelen, toegekend op basis van het aantal externe switchers alsook het hoge aantal bètatechniekstudenten dat instroomt op haar opleidingen, maken het mogelijk dat De Haagse nog beter haar emancipatoire maatschappelijke functie kan vervullen en de toegankelijkheid van het onderwijs kan garanderen.

“Voor de toegankelijkheid en de grote arbeidsmarktbehoefte aan hoger opgeleiden, is het van groot belang om studenten die uitvallen of switchen te behouden voor het hoger onderwijs. Maar de instellingen die de grootste inspanningen leveren voor het opvangen van uitvallers en switchers, lopen nu bekostiging mis, omdat die student beperkt is tot de nominale studieduur. Deze instellingen zouden hun inspanningen moeten terugzien in de bekostiging.” (‘Wissels om’, adviescommissie Bekostiging Hoger Onderwijs en Onderzoek, mei 2019)

Op 21 juni verscheen de reactie van de minister op bovengenoemd adviesrapport. De Haagse Hogeschool is verheugd dat het ministerie van OCW in haar herverdeling, naast het grote belang dat terecht aan techniek wordt toegekend, inderdaad ook bovenstaande factor mee heeft gewogen. Mede hierdoor kan De Haagse Hogeschool rekenen op een aanzienlijke extra bijdrage die zij in kan zetten om de studenten die het betreft de kansen te geven die zij verdienen.

Landelijk kennen bètatechnische opleidingen capaciteitsproblemen. De instroom van studenten in deze opleidingen is de afgelopen jaren sterk gestegen, terwijl de bekostiging minder hard is toegenomen. Dat zet druk op de kwaliteit van het onderwijs.

Daarnaast hebben de grootstedelijke hogescholen (G5), meer dan andere hogescholen, te maken met een doelgroep die voor een aanzienlijk deel uit zogeheten eerstegeneratiestudenten bestaat. Deze studenten kunnen tijdens hun studie voor advies of ondersteuning nauwelijks of niet terugvallen op ouders of het eigen netwerk. Dit maakt dat deze studenten vaker uitvallen of moeten overstappen naar een andere opleiding dan andere studenten.

Leonard geluk, voorzitter College van Bestuur: “De Haagse Hogeschool beschouwt het als haar maatschappelijke opdracht om juist deze groep studenten te ondersteunen, en ziet hierin een sterk emanciperende functie voor zichzelf. Een functie die zij, dankzij de huidige herverdeling en extra investering door het ministerie, nog beter kan vervullen. Iedereen verdient een kans, zeker wanneer het gaat om de eigen ontwikkeling.“