moreHealth ter bevordering van een gezonde(re) leefstijl

_MG_2903

We leven langer én in een betere gezondheid. Dit geldt echter in mindere mate voor mensen met een niet-Nederlandse achtergrond en/of lage opleiding. Zij hebben doorgaans al op jonge leeftijd een slechte gezondheidstoestand en leefstijl-gerelateerde ziekten. Het vroeg inzetten van interventies die de leefstijl bevorderen is belangrijk voor het voorkomen van aandoeningen en voor het behoud van vitaliteit. 

mHealth, gezondheidsapplicaties voor telefoons en tablets, kunnen een ondersteunende en motiverende rol spelen bij leefstijlverandering. Bij het ontwikkelen van dergelijke applicaties is het van groot belang dat de gebruiker, en niet de technologie, centraal staat. Dr Machteld van Lieshout, hogeschooldocent bij de Opleiding Voeding & Diëtetiek, en onderzoeker in het lectoraat Gezonde Leefstijl in een Stimulerende Omgeving (GLSO) en Healthpoint, het onderzoekscentrum van Voeding & Diëtetiek, werkt hier sinds februari 2019 aan. Zij doet dit in het door regieorgaan SIA gefinancierde hbo-postdocprogramma moreHealth. Samen met studenten van verschillende opleidingen binnen De Haagse (o.a. Voeding & Diëtetiek, Mens & Techniek| Bewegingstechnologie, User Experience Design) en internationale studenten (o.a. uit België, Ierland en Italië) worden kennis en tools ontwikkeld om persoonsgerichte mHealth in te zetten ter bevordering van een gezonde(re) leefstijl van kwetsbare groepen. 

Een van de groepen die centraal staan in het onderzoek zijn Hindoestanen, circa 10% van de Haagse bevolking én een groep met een van nature verhoogd risicoprofiel voor het ontwikkelen van diabetes en hart- en vaatziekten. Uit een eerste verkennend kwalitatief onderzoek blijkt dat zij behoefte hebben aan een snelle, eenvoudige en gratis app die een duidelijke meerwaarde levert ten opzichte van andere digitale middelen. mHealth voor Hindoestanen moet zowel aangepast zijn aan de cultuur als aan de individuele gebruiker en moet hun persoonlijke data beschermen. mHealth kan het best verspreid worden via promotie door rolmodellen of belangrijke naasten, aangezien sociale invloed een grote impact heeft bij deze doelgroep.

Momenteel loopt er een vergelijkbaar onderzoek bij jonge moeders met een lage opleiding. Deze doelgroep is gekozen omdat via hen ook de leefstijl van hun kinderen positief beïnvloed kan worden. Komend schooljaar gaan de gegenereerde inzichten kwantitatief getoetst worden in grotere groepen. Tegelijkertijd ontwikkelen we een state-of-the-art onderzoekstool waarmee leefstijl op een laagdrempelige, toegankelijke manier objectief meetbaar wordt, waarin de gegenereerde inzichten teruggekoppeld kunnen worden naar de gebruiker. Inzicht in het eigen gedrag is vaak het startpunt voor gedragsverandering: moreHealth.

Heb je vragen of ideeën voor samenwerking? Neem dan contact op met Machteld van Lieshout m.vanlieshout@hhs.nl