Openingsspeech hogeschooljaar in teken van persoonlijke groei

De Haagse Hogeschool is al tien jaar een UNESCO-school. Een van de tienduizend scholen wereldwijd die internationale verbondenheid, verdraagzaamheid en solidariteit hoog in het vaandel hebben staan. Bij de opening van het hogeschooljaar 2019-2020 geeft CvB-voorzitter Leonard Geluk aan waarom het belangrijk is UNESCO-school te zijn en hoe relevant persoonlijke groei voor hem daarin is.

Opening Hogeschooljaar

Onder applaus wordt hij in een goed gevulde aula van De Haagse Hogeschool aangekondigd. Niet alleen als voorzitter van het College van Bestuur maar ook als lid van de Nederlandse UNESCO-commissie, onlangs in die functie benoemd door minister Ingrid van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

“Ik vind het bijzonder waardevol dat wij onze studenten vakmanschap bijbrengen. Dat wij hen leren betrokken te zijn op de wereld om ons heen. Willen we van betekenis zijn, dan moeten we over grenzen heen durven kijken. Wij zijn een van de meest diverse hogescholen van Nederland. We hebben elkaar nodig. Werken bij De Haagse Hogeschool is willen investeren in de wereld om ons heen. Dat begint bij persoonlijke groei. Bij onszelf en bij onze studenten.”

Grenservaring

Hij citeert de in november 2018 overleden lector Frans Meijers: ‘Leren begint met een grenservaring. Die is pijnlijk, omdat we er op de oude manier niet mee om kunnen gaan.’ Leonard Geluk: “Zijn wij een hogeschool, waarin ieder van ons zulke grenservaringen op kan doen? Waarin we onszelf tegenkomen en daardoor kunnen groeien?”

“Toen ik het afgelopen jaar kort na elkaar twee keer te horen kreeg, dat ik te weinig zichtbaar ben op de werkvloer, werd dat voor mij een grenservaring. Ik heb dan van nature de neiging om te gaan vechten. ‘Weet je wel hoe ontzettend vól mijn agenda is …?!’ Totdat ik mij realiseerde dat we zo vast kunnen zitten in ons eigen systeem en onze eigen structuur, dat we maar weinig toekomen aan de dingen die er écht toe doen. Ik kan mijn agenda niet schoonvegen, maar wel zoeken naar een goede balans.”

‘Daar ben ik trots op’

Hij typeert de hogeschool als een gemeenschap waarin we in verbondenheid mooie dingen voor elkaar krijgen. “In maart maakten we ons zorgen, omdat het aantal aanmeldingen van nieuwe studenten met 12 procent achterbleef op dat van het vorige schooljaar. We hebben daar met z’n allen heel hard aan gewerkt. Nu lijkt het erop dat het aantal aanmeldingen even hoog is als vorig jaar. Daar ben ik trots op.” Datzelfde geldt voor de studenttevredenheid. “We hebben een lastige tijd gehad. Nu zien we in ons 100-dagen-onderzoek dat de eerstejaars positiever zijn over onze hogeschool dan het jaar ervoor. Daar ben ik trots op.”

Het laatste zinnetje wordt een soort refrein in zijn toespraak. Hij geeft aan trots te zijn op de doorwerking van internationalisering in de opleidingen. Trots op de open huisvesting die veel mogelijkheden creëert om elkaar te ontmoeten. Trots op het feit dat De Haagse nu een financieel kerngezonde hogeschool is. Op het onderzoek aan de hogeschool dat toewerkt naar de vorming van zes of zeven kenniscentra, waarin we samenwerken met overheden en organisaties in de regio. Op de zichtbaarheid van De Haagse in de social media. “Goede verhalen moeten worden gedeeld.”

De Haagse Estafette

Om die goede verhalen te delen, lanceert Leonard Geluk tijdens zijn toespraak De Haagse Estafette. Daarin vertellen collega’s elkaar wat hun passie is, wat hen verbindt met de hogeschool, met de collega’s en studenten. Anita Premchand, docent Pedagogiek, bijt het spits af als zij op video in gesprek gaat met Leonard Geluk over haar passie voor De Haagse Hogeschool. “Wereldburgerschap houdt voor mij in, dat je kunt aansluiten bij de mensen die anders zijn. Het zou prachtig zijn wanneer we in dit net begonnen schooljaar op onze hogeschool de energie terug kunnen halen naar de klaslokalen. Daar waar het hoger onderwijs echt vorm krijgt.”

Leonard Geluk overhandigt haar aan het einde van de video de estafette-H. Anita zal ‘het stokje’ doorgeven in een volgend videogesprek met een collega over passie en ambitie, betrokkenheid en verbinding. Als de aandacht van de aanwezigen weer terug is op het podium wenst de voorzitter van het College van Bestuur iedereen een goed jaar toe, “met heel veel energie, aandacht voor persoonlijke groei en met veel betrokkenheid voor de wereld om ons heen”.