Seniorvriendelijke steden in Nederland

samen vitaal Fotograaf: Sebastiaan Nederhoed

In oktober 2018 onderzochten studenten van de minor omgaan met dementie de seniorvriendelijkheid van wijken in Den Haag en Zoetermeer. Met de fotoproductiemethode legden zij hun indrukken van deze wijken vast op basis van het Age-Friendly City model van de Wereldgezondheidsorganisatie. Met behulp van deze foto’s haalden zij verhalen op bij oudere wijkbewoners en zorg- en welzijnsprofessionals in deze wijken. De studenten presenteerden hun onderzoeksresultaten op het congres ‘Samen Vitaal’ van de gemeente Den Haag.

Docentonderzoekers van het lectoraat Urban Ageing werkten onder leiding van lector Joost van Hoof in samenwerking met onderzoekers uit Malta en het Verenigd Koninkrijk de gegevens van de studenten verder uit tot een internationale publicatie voor het tijdschrift Indoor and Built Environment. Deze publicatie is vrij toegankelijk via bijvoorbeeld de HBO-Kennisbank.

Het artikel “van Hoof, J., Dikken, J., Buttiġieġ, S.C., van den Hoven, R.F.M., Kroon, E., Marston, H.R. (2019) Age-friendly cities in the Netherlands: An explorative study of facilitators and hindrances in the built environment and ageism in design. Indoor and Built Environment doi: 10.1177/1420326X19857216” is gratis te downloaden via: https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/1420326X19857216