Sustainable Development Goals in ons onderwijs

Tien jaar geleden werd De Haagse Hogeschool UNESCO-school. Vorig jaar ondertekenden we de intentieverklaring om in ons onderwijs veel aandacht te besteden aan de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties. Christine de Lille, lector Innovation Networks, laat tijdens de opening van het nieuwe hogeschooljaar zien waarom de SDG’s zo dicht bij onze hogeschool staan en wat opleidingen nu al doen om de doelen te helpen verwezenlijken.

Het zetten van een handtekening onder een intentieverklaring is binnen een paar seconden gebeurd. Wanneer het daarbij blijft, wordt die verklaring een papieren tijger. Zo niet bij De Haagse Hogeschool. In het afgelopen jaar hebben verschillende opleidingen laten zien dat het hun ernst is met de Sustainable Development Goals binnen het onderwijs. Lector Christine de Lille tekent de grote verbanden in haar speech tijdens het openingsprogramma. Daarna illustreren drie docenten hoe zij hun studenten concreet met deze doelen bezig laten zijn. Drie kersen op een taart. Een taart die smaakt naar heel veel meer.

Bontgekleurd palet

Dat er nu al – slechts één jaar na de intentieverklaring – zo veel te vertellen valt over de SDG’s in het onderwijs van De Haagse Hogeschool, heeft alles te maken met de tien jaar UNESCO-school die we achter ons hebben liggen én met de WIN-thema’s die De Haagse als speerpunten heeft geformuleerd: wereldburgerschap, internationalisering en netwerkhogeschool.

Christine de Lille laat zien dat deze drie WIN-thema’s in het verlengde liggen van de doelstellingen van een UNESCO-school – internationale verbondenheid, verdraagzaamheid en solidariteit – én de kerncompetenties die de Verenigde Naties aan de zeventien Sustainable Development Goals hebben verbonden. Zij laat in haar presentatie de doelen zien als een bontgekleurd palet met zeventien velden. Vervolgens kleurt ze een aantal velden in met prachtige projecten van verschillende opleidingen.

Prototypen

Kwaliteitsonderwijs wereldwijd is een van de SDG’s. In dat kader heeft de onderzoeksgroep New Finance van de faculteit Business, Finance & Marketing (BFM) een experimenteel project lopen onder de naam KOIOS. Dat biedt een infrastructuur voor een open, toegankelijke leeromgeving, te gebruiken door studenten, lerarenopleidingen, bedrijven en overheden wereldwijd. Met die infrastructuur kunnen zij snel kwalitatief hoogstaand onderwijs ontwikkelen.

Een ander voorbeeld uit de reeks. De jonge ondernemer Boyan Slat heeft wereldwijd faam gemaakt  met zijn lancering van de Ocean Cleanup. Een enorme veegarm die plastic uit de oceaan moet halen. Die onderneming sluit haarfijn aan bij het doel ‘schoon water en sanitair’. In de testfase van de Ocean Cleanup heeft de Betafactory, het ontwikkelcentrum binnen de faculteit Technologie, Innovatie & Samenleving (TIS), een aantal prototypen ervan gebouwd.

Verbinden

Christine de Lille: “Wij doen al veel op De Haagse Hogeschool, maar we vertellen elkaar niet zoveel over wat we precies doen. Het is goed om die verhalen meer met elkaar te delen. Om de SDG’s te kiezen die bij ons onderwijs passen. Om bij iedere keuze de balans te zoeken tussen milieu, economie en maatschappij. Duurzaamheid vind je in het snijvlak van die drie.”

Als stille getuigen van onze SDG-betrokkenheid liggen in de grote hal van de hogeschool de SDG’s als blokken uitgestald op de vloer. Heel mooi. Christine de Lille: “Dat betekent niet dat wij de verschillende doelen in ons onderwijs moeten zien als aparte dozen. Mondiaal zijn de problemen zo groot, dat we de blokken met elkaar moeten verbinden.”

Kernwoorden

Voor een muisstille aula toont zij een voor een de kernwoorden die nodig zijn om tot een goede SDG-aanpak te komen. Transdisciplinair. “Om SDG’s te verwezenlijken in ons onderwijs, moeten we over muren heen durven kijken.” Paraplu. “De dingen die bij elkaar passen, moeten we bij elkaar brengen.” Perceptie. “Bij het realiseren van een doel moeten we ons bewust zijn van hoe wij de wereld om ons heen zien en hoe studenten dat doen.” Activisme. “Als opleidingen moeten we ergens voor willen staan.” Context. “Een groot netwerk maakt het makkelijker om de goede partners te vinden.”

Uitdaging

Laat zien wat we allemaal al doen. Deel de goede verhalen. In haar verhaal schetst Christine de Lille de grote verbanden. Die worden vervolgens geïllustreerd door drie collega’s die met passie vertellen over hun best practices. Zo laat Katinka Bos, docent Civiele Techniek, zien hoe eerstejaarsstudenten hebben nagedacht over de vraag hoe Scheveningen klimaatneutraal kan worden. Paul de Regt, docent HRM, laat zien dat ook deze opleiding raakvlakken heeft met de SDG’s.

De opleiding HBO-ICT kan nog niet hoog opgeven van mooie SDG-wapenfeiten. Wel kondigt Peter Becker aan welke geweldige dingen hij en zijn collega’s komend semester in petto hebben voor de 550 eerstejaarsstudenten. Hij doet dat met een spetterende ‘trailer’ die oproept om de uitdaging aan te gaan. Om met de eigen creativiteit, kennis en competenties werk te maken van een leefbare wereld in 2030. De video is primair gericht op de ICT-studenten. Aan het slot van het openingsprogramma zet zij de toon voor een mooi nieuw hogeschooljaar 2019-2020 voor alle opleidingen.