Rapport Visitatie Platform Goed Bestuur voor een Veilige Wereld

Op 9 mei 2019 vond de externe visitatie van het platform Goed Bestuur voor een Veilige Wereld plaats. Het Evaluatierapport onderzoeksvisitatie is afgelopen dinsdag 15 oktober door het CvB vastgesteld en inmiddels verzonden aan CEKO (Vereniging Hogescholen).

mensen die samenwerken

De Haagse Hogeschool is verheugd met de voldoende beoordeling van de organisatie van het platform (standaard 2), de kwaliteit van het onderzoek (standaard 3) en de resultaten en impact van de activiteiten op het terrein van onderzoek, onderwijs en valorisatie (standaard 4).

De commissie geeft terecht aan dat het platform in ontwikkeling is en dat er met enthousiasme en vaart gewerkt wordt aan het opzetten van (drie) kenniscentra. Zeer tevreden zijn we dat de commissie deze ontwikkeling richting kenniscentra positief beoordeelt en we begrijpen dat de commissie aangeeft dat zij gezien deze transitie naar kenniscentra geen finaal oordeel kunnen geven over standaard 1 het onderzoeksprofiel en onderzoeksprogramma en standaard 5 Kwaliteitszorg. Wel geven zij een positief, formatief oordeel en geven zij aan vertrouwen te hebben in de richting van de verandering.

In onze bestuurlijke reactie geven wij een reactie op het advies en de aanbevelingen van de commissie.

Het Onderzoeksplatform Goed Bestuur voor een Veilige Wereld is in 2015 ontstaan. Het dekt één van de vier thema’s uit de onderzoeksagenda van De Haagse Hogeschool. De andere drie thema’s zijn The Next Economy, Connected Learning, en Kwaliteit van Leven – Mens en Technologie.

Het Onderzoeksplatform Goed Bestuur voor een Veilige Wereld richt zich op drie thema’s: Stad, Cyber security en Global Governance. Sinds 1 januari 2019 is binnen de hogeschool de ontwikkeling in gang gezet om de vier platforms op termijn te verlaten en een aantal thema’s die binnen de platforms nadruk en potentie hebben, door te ontwikkelen naar kenniscentra.

Tot het Onderzoeksplatform Goed Bestuur voor een Veilige Wereld behoorden ten tijde van de visitatie twaalf lectoraten (waarvan één vacant).

We zijn zeer tevreden over het resultaat en zullen de aanbevelingen meenemen in de verdere ontwikkeling van de kenniscentra.

Lees hier het Evaluatierapport onderzoeksvisitatie van de commissie, onze bestuurlijke reactie en zelfevaluatie onderzoeksplatform Goed Bestuur voor een Veilige Wereld.