De beweegvloer: mooie stap naar een actiever dagpatroon voor kleuters

Veel kinderen bewegen minder dan goed is voor hun gezondheid. Om daar wat aan te doen, ontwikkelde het bedrijf Springlab een interactieve beweegvloer met een spellenpakket voor peuters. Op zoek naar een wetenschappelijke onderbouwing van het product klopte het bedrijf aan bij het lectoraat Gezonde Leefstijl in een Stimulerende Omgeving. Dit besloot er een onderzoeksproject aan te wijden. Inmiddels zijn de eerste resultaten bekend.

Beweegvloer kinderen Spelen, ontdekken, sociale interactie en leren. Het komt allemaal samen in deze technologische innovatie: de beweegvloer. Het bedrijf Springlab profileert de beweegvloer als dé oplossing om kinderen op een leuke manier meer te laten bewegen. Nu de eerste resultaten van het onderzoek bekend zijn, praten we met lector Sanne de Vries en teamlid Manon Kessels.

Leefstijl veranderen

Dr. Sanne de Vries staat sinds 2013 als lector 'Gezonde Leefstijl in een Stimulerende Omgeving' aan het hoofd van een multidisciplinaire onderzoeksgroep van zo’n vijftien docent-onderzoekers en promovendi van De Haagse Hogeschool. In haar onderzoeksgroep wordt kennis over bewegen en voeding, gedragsverandering, interactie, technologie, onderwijs en gezondheidszorg omgezet in innovatieve producten, programma's of diensten die bewust of onbewust de leefstijl van kinderen en jongeren kunnen veranderen.  

Manon maakt deel uit van haar onderzoeksgroep. Daarnaast is zij docent bij de opleiding Mens en Techniek | Bewegingstechnologie. Wat hen betreft past het project met de interactieve beweegvloer naadloos in de onderzoeksagenda van het lectoraat.

Bewegingssensoren

Sanne: “In het lectoraat zijn we op zoek naar manieren om kinderen en jongeren goed te leren bewegen. Om ze gezonde voedingskeuzes te laten maken. Wat zijn dan mooie technologische oplossingen die daaraan bij kunnen dragen? We waren dan ook benieuwd naar de impact van de beweegvloer op het dagpatroon van peuters. Worden dit patroon echt actiever door die beweegvloer?

Om op die vraag een antwoord te vinden, zijn verschillende deelprojecten met studenten gestart. Zo is onderzoek gedaan op vier kinderdagverblijven met behulp van bewegingssensoren. De studenten konden de peuters de hele dag volgen en observeren. Duidelijk werd dat zij inderdaad veel te weinig bewegen, óók als zij twee keer per dag buiten spelen.

Studenten enthousiast

In het rijtje van dansen, knutselen, buiten spelen en vrij spelen komt de beweegvloer als de meest intensieve dagactiviteit van de peuters naar voren. Manon: “Dat hebben we nu bij de peuters onderzocht. De volgende stap is om zo’n onderzoek te doen onder kleuters.”

Als het aan de studenten ligt, gaat het onderzoek inderdaad gewoon door. Manon heeft afgelopen jaar de verschillende deelprojecten gecoördineerd. “Ik zocht studenten die voor een stage aan de slag wilden gaan bij het bedrijf Springlab. Zo’n stagevacature was zo vervuld. In het afgelopen jaar hebben studenten van de opleidingen Mens en Techniek | Bewegingstechnologie, HALO en Communication & Multimedia Design meegewerkt aan het project.”

Multidisciplinair karakter

Zowel Sanne als Manon hecht veel waarde aan het multidisciplinaire karakter van het onderzoek. Manon: “Ik hoop dat studenten veel van elkaar leren. Ze komen niet alleen van verschillende opleidingen, maar ook uit verschillende leerjaren. De ene keer zijn ze bezig met een ontwerpopdracht in een groepje; een andere keer betreft het een afstudeeropdracht.”

“Daarbij zien we dat Springlab al tijdens het onderzoek leert van de bevindingen van de studenten. Ook voor de pedagogisch medewerkers in de kinderopvang werkt dit project stimulerend. Zij hebben nogal eens last van technologievrees. Onze studenten kunnen hen daaroverheen helpen.”

Het ei van Columbus?

Sanne: “Technologie moet voor de kinderen meer opleveren dan alleen maar plezier. Technologische oplossingen moeten functioneel zijn, langdurig interessant en van meerwaarde voor de dagelijkse praktijk. We zijn benieuwd welke werkende principes ontwerpers, techneuten en inhoudsdeskundigen het best kunnen meenemen in toekomstige gezondheidsbevorderende innovaties. Daarnaar wordt in verschillende projecten binnen het lectoraat onderzoek gedaan.”

Het onderzoek naar de interactieve beweegvloer heeft een beter inzicht gegeven in de intensiteit van de beweeggames. Maar het ei van Columbus is de vloer toch niet. Manon: “De richtlijnen van de Gezondheidsraad geven aan dat peuters minimaal één uur per dag intensief moeten bewegen. We zien dat de beweegvloer weliswaar qua intensiteit voldoet aan die richtlijn, maar dat de vloer tegelijkertijd best veel van peuters vergt.”

Kwaliteit van bewegen

“Buiten spelen is minder intensief dan een half uurtje op de beweegvloer. Maar als het weer een beetje meezit, zijn de kinderen langer dan een half uur buiten. We hebben nu gekeken naar de intensiteit van bewegen. Daarnaast is het belangrijk ook naar de kwaliteit van bewegen te kijken én naar andere ontwikkelgebieden zoals de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen. Variatie in bewegen blijft heel belangrijk.”

Peuters bewegen te weinig, zo blijkt uit dit onderzoek. En technologische oplossingen hebben de potentie om kinderen in beweging te brengen en te houden. De beweegvloer van Springlab is daar slechts één voorbeeld van. Een mooie stap op weg naar een actiever dagpatroon voor kleuters, maar nog niet genoeg. Pedagogisch medewerkers in kinderdagverblijven zullen creatief moeten blijven in het zoeken naar aanvullende activiteiten die de peuters in beweging houden.