Boek ‘Een ode aan de opbouwwerker’

Een ode aan de opbouwwerker

In december is het boek ‘Ode aan de opbouwwerker’ van docente Marianne Ardewijn (faculteit Social Work & Educatie) uitgegeven. Het boek is bedoeld als een podium voor opbouwwerkers. 

Opbouwwerk is het onderdeel van welzijnswerk dat zich richt op het verbeteren van de woon- en leefomstandigheden van buurt- en wijkbewoners. Dit doen zijn met name  door de eigen invloed van de bewoners bij het verbeteren van de leefbaarheid van hun woonomgeving te versterken.

In het boek schetst Marianne haar dertig jaar ervaring als opbouwwerker in Den Haag en nodigt de lezer uit een eigen visie op het vak te spiegelen, de herkenning te vinden en inspiratie op te doen.

Interesse in een exemplaar van dit boek? Neem dan contact op met Marianne Ardewijn