Bezoek Australian Aged Care Royal Commission

Op dinsdag 21 januari 2020 bezocht de Australische “Royal Commission into Aged Care Quality and Safety” De Haagse Hogeschool. Deze in 2018 door de Australische overheid geïnstalleerde commissie doet tijdens een rondreis door Europa nader onderzoek naar kwaliteits- en veiligheidsvraagstukken die ouderen tegenkomen in het Australische zorgsysteem.

royal commission

Tijdens het bezoek aan het lectoraat Urban Ageing verbonden aan het kenniscentrum Health Innovation werd stilgestaan bij het SIA RAAK MKB project “Naar Verantwoorde Rebellie”. Den Haag als seniorvriendelijke stad, en de samenwerking met WoonZorgcentra Haaglanden (WZH). De commissie besprak zaken als manieren om de kwaliteit van leven van ouderen te verbeteren, het uitstellen van de vraag naar instutionele vormen van ouderenzorg, en zaken rondom de beeldvorming van het ouder worden zoals het voorkomen van “ageism”. De besproken projecten zijn onderdeel van de onderzoekslijn op het gebied van age-friendly cities en hoe ouderen daarin optimaal kunnen leven, wonen en participeren in het dagelijks leven.

De commissie bestond uit Royal Commissioners Tony Pagone en Lynelle Briggs ondersteund door Sara Samios als Assistant Secretary Policy and Research. Meer weten over het werk van de Royal Commission, ga dan naar: https://agedcare.royalcommission.gov.au/Pages/default.aspx