Pieter van Foreest en De Haagse Hogeschool starten samenwerking om innovatie te stimuleren

De zorg innovatief houden: voor De Haagse Hogeschool en Pieter van Foreest ligt dit onderwerp nauw aan het hart. De twee partijen tekenden op maandag 27 januari een samenwerkingsovereenkomst. Ze willen samen werken aan een onderzoeks- en innovatieprogramma rond een aantal uitdagingen in de ouderenzorg. Nieuwe technologische uitvindingen en beroepsonderwijs staan hierbij centraal.

Het samenwerkingscontract. Zorginstelling Pieter van Foreest werkt geruime tijd samen met de faculteiten Gezondheid, Voeding & Sport (GVS) en Technologie, Innovatie & Samenleving (TIS) van De Haagse Hogeschool. De studenten van deze faculteiten zijn bezig met het creëren van technologische innovaties, die bijdragen aan de werelden van techniek en zorg. Dit doen zij, vanuit het kenniscentrum Health Innovation, onder begeleiding van docent-onderzoekers. Tijdens de ondertekening van de twee organisaties werden deze innovaties besproken.

Toepassen van nieuwe technologieën

De overeenkomst kwam tot stand uit de wens van Pieter van Foreest om hun projecten vernieuwend te maken en houden. Denk hierbij aan het toepassen van nieuwe technologieën in producten, diensten en processen. Daarom is de samenwerking met een kennisinstituut als De Haagse zo belangrijk. De wensen van de cliënten van Pieter van Foreest zijn het uitgangspunt: zij worden dan ook actief betrokken bij de samenwerking.

Kennis combineren

Wat is het krachtigste aspect van de samenwerkingsovereenkomst? Ad Blom, Programmamanager Innovatie & Expertise van Pieter van Foreest: ‘’De innovatie is belangrijk, maar ook het stuk dat vóór de innovatie komt. Multidisciplinair handelen door het combineren van kennis van techneuten, verpleegkundigen, enzovoorts. Die kennis bij elkaar brengen maakt de overeenkomst zo krachtig.’’

Diny de Bresser, Voorzitter Raad van Bestuur van Pieter van Foreest: ‘’Goede ideeën komen niet alleen van de academici. Deze komen juist vanuit het werkveld. Die goede ideeën in praktijk brengen: daar gaat het om.’’

Productinnovatie

Een voorbeeld: samen met het start-up bedrijf Care-Riing hebben studenten van De Haagse een product ontwikkeld. Het gaat om een A.I. (Artificial Intelligence) die de stem van een persoon aanneemt, in dit geval de zoon van een dementerende moeder. Wanneer hij niet beschikbaar is, kan de moeder toch nog met hem praten. Onderwerpen waar de moeder van houdt om over te praten, worden geregistreerd door het systeem zodat het geschikte antwoorden kan geven.

Een ander project waarbij nieuwe technologieën en snufjes zullen worden ingezet is het project ‘Spoorzone’, de nieuwbouw van een locatie van Pieter van Foreest in het centrum van Delft. Hier wordt op een vernieuwende manier gekeken naar duurzaamheid, bouw, zorg voor vrijheid en ICT. Ook andere ontwikkelingen en projecten worden ingezet vanuit het perspectief van innovatie.

Virtuele etalage

Op 1 februari 2020 gaat het programma van start. Vanuit Pieter van Foreest worden innovatievragen ontwikkeld die in een virtuele ‘etalage’ worden gezet. Op deze manier kunnen studenten van De Haagse Hogeschool zich inschrijven om aan te sluiten om de innovatievraag om te zetten tot een innovatief product. Praktijkonderzoekers worden hierbij ingezet als linking-pins tussen Pieter van Foreest en De Haagse Hogeschool.