Opnieuw positief oordeel over Communicatie

Een groep docenten juicht naar de camera

De opleiding Communicatie ontving onlangs opnieuw het kwaliteitskeurmerk voor hbo-opleidingen; een accreditatie van de Nederlands Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO). Het keurmerk toont aan dat de opleiding Communicatie aan alle eisen van hbo-onderwijs voldoet. De NVAO reikt de accreditatie voor een periode van 6 jaar uit.

Onderzoek

De accreditatie is het resultaat van een onderzoek door een panel van deskundigen van de NVAO. Zij kwamen hoogstpersoonlijk langs bij De Haagse om te spreken met studenten en docenten. Het panel was onder de indruk van het enthousiasme van de studenten en was van mening dat het opleidingsprogramma dat mooi aansluit op de internationale omgeving van Den Haag. Daarnaast roemde het panel de Examencommissie, die scherp toeziet op de naleving van alle regels en bij wie de kwaliteit van de opleiding in goede handen is.